Przygotowania do ważnej Konferencji

2 marca w Domu Przyjaźni odbyło się kolejne spotkanie zespołu przygotowującego konferencję nt.: „Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie”. W spotkaniu udział wzięli: Józef Bryll – prezes i Zbigniew Bereza z ZK SWP-W, prof. Henryk Bednarski – prezes Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina (STP-U), Marek Wawrzkiewicz – prezes ZG oraz pisarz i tłumacz dr Jan Cichocki ze Związku Literatów Polskich. Stronę ukraińską reprezentował literat, radca Ambasady Ukrainy w Polsce Mykola Yarmoliuk.
Po wystąpieniu wprowadzającym Józefa Brylla, Marek Wawrzkiewicz zreferował stan prac związanych z przygotowaniami do końcowej wersji planu pobytu w Warszawie 3 pisarzy z Ukrainy, którzy będą głównymi gośćmi konferencji. Sama Konferencja zaplanowana została na 25 marca, a poprzedzą ją spotkania w ambasadzie Ukrainy i ZAiKS-ie. W kolejnym dniu planowane są spotkania ze studentami ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktywem SWP-W i STP-U. 27 marca przewiduje się spotkanie gości ze studentami z Ukrainy w Wyższej Szkole Menedżerskiej, a następnie zwiedzanie Warszawy.
Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę bezpośrednich spotkań przedstawicieli naszych państw, w celu wymiany informacji i kontynuacji rozmów na trudne aktualnie tematy w ramach „społecznej dyplomacji”, która jest jednym z głównych zadań naszego Stowarzyszenia.