72 rocznica wyzwolenia Radomia

Z okazji 72 rocznicy wyzwolenia Radomia, w dniu 16.01.2017 r. delegacja radomskiego SWP-W złożyła wieńce na płycie Nieznanego Żołnierza, przed Kościołem Garnizonowym o godz. ll.00, a o godz. 11.45 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

W składzie delegacji byli Danuta Grabowska – członek Prezydium Oddziału Mazowieckiego SWP-W, prof. Henryk Bednarczyk – Prezes Oddziału Absolwentów Uczelni Radzieckich, Mirosław Ciura – członek Prezydium Oddziału Mazowieckiego SWP-W oraz Leszek Słomkowski – Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego.

Wieńce złożyli również przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej
w Polsce. Byli to Andrei E. Ordash – Radca Minister Ambasady FR
w Warszawie oraz Nikolay Soloviev – zastępca Attache Wojskowego Lotniczego i Morskiego.

Ponadto wieńce złożyły delegacje:

  • Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Prezesem Adolfem Czekajem,

  • Związku Inwalidów Wojennych R.P. na czele z Prezesem płk Janem Kloczkowskim,

  • Związku Weteranów i Rezerwistów W.P. z Prezesem Zarządu Mazowieckiego płk Władysławem Dobrzańskim,

  • Związku Żołnierzy W.P. z Prezesem Zarządu Rejonowego w Radomiu mjr Stanisławem Kuśmierskim,

  • Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego na czele
    z płk. Andrzejem Stobieckim.

W imieniu władz miasta Radomia wieńce złożyła delegacja Straży Miejskiej.

Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe Związku Weteranów
i Rezerwistów W.P. oraz Związku Żołnierzy W.P.

Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich udział w ceremonii wziął ksiądz Kościoła Prawosławnego Tomasz Rubczewski.

Wystąpienie prof. Henryka Bednarczyka dotyczące wyzwolenia Radomia
w styczniu 1945 roku zakończyło radomskie obchody.

Po zakończeniu uroczystości, działacze radomskiej organizacji SWP-W spotkali się w Klubie „Jaskółeczka” i podsumowali działalność SWP-W w Radomiu
w 2016 r.

L. Słomkowski