Rozmawiajmy w języku białoruskim

3 października w Centrum Edukacji Języków w Domu Przyjaźni na Marszałkowskiej 115 odbyła się inauguracja kolejnego semestru nauki języka białoruskiego. Organizatorem kursu jest Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Liczną grupę uczestników kursu powitali  I sekretarz Ambasady Białorusi w Polsce – Kierownik Centrum Kulturalnego Ilona Yurevich oraz prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W swoich wystąpieniach podkreślili rolę języka ojczystego i jego znaczenie w życiu narodu. Prezes Stowarzyszenia odniósł się także do działań SWP-W na rzecz promocji języków i kultury naszych sąsiadów w Polsce.  Zajęcia w bieżącym semestrze prowadzone będą przez wykładowców Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Volhę Tratsiak i Irynę Aheyevą i odbywać się będą w Domu Przyjaźni. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach:  dla początkujących – poniedziałki godz.17.00 oraz dla zaawansowanych – czwartki godz. 17.30 i odbywać się będą w Sali D6. Serdecznie dziękujemy Katedrze Białorutenistyki UW za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kursu. Uczestnikom życzymy dobrych wyników w nauce.