POETKA TERESA NIETYKSZA, NOMINOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD, LAUREATKĄ NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

7 października 2019 r. w Teatrze im. J. Kochanowskiego po raz kolejny odbyła się uroczysta gala  wręczenia nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Twórców i Animatorów Kultury trzynastu laureatom jubileuszowego XX rozdania wśród których, znalazła się nominowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód  Opolski Oddział Wojewódzki opolska poetka Teresa Nietyksza. W jej twórczości znajdziemy poetyckie reminiscencje dzieciństwa spędzanego na Podlasiu, tragizm wojny na pograniczu, refleksje związane z współegzystencją kultur różnych narodowości, fascynację sztuką i doświadczenie podróży. Literatka, odznaczona już medalem Mickiewicz-Puszkin, posiada bogaty dorobek, który obejmuje nie tylko własne utwory poetyckie, opowiadania i aforyzmy, ale też liczne tłumaczenia wierszy z języka rosyjskiego. W czasie wielokrotnych spotkań z poetami z Rosji w ramach Najazdu Poetów na Zamek w Brzegu zainteresowała się wierszami Tatiany Olejnikowej – poetki ze Starego Oskoła. Owocem tej twórczej przyjaźni stało się tłumaczenie zbioru wierszy rosyjskiej autorki pt. „Wróżę z dłoni kobiecej ” (2012). W 2019 roku wydawnictwo „Miniatura” opublikowało zbiór wierszy Siergieja Jesienina w tłumaczeniu Teresy Nietykszy p.t. „Mój Jesienin”. Wśród zasług pisarki znajduje się także wieloletnia działalność edytorska oraz dziesięć lat pełnienia funkcji prezesa Oddziału Opolskiego Związku Literatów Polskich. Potwierdzeniem fascynacji twórczością Siergieja Jesienina od młodości do dziś jest Jej wiersz:

Coraz rzadziej ćwiczę uśmiechy

Te dwie bruzdy od nosa w dół

Do Sergiusza ciągnie mnie jesień

I do tego co on wtedy czuł

Kiedy pisał ostatni wiersz krwią

Kiedy pasek oglądał skórzany

I gdy cały nagle drgnął

Złotem jasnych włosów obsypany.

Teresa Nietyksza