Polsko – Białoruska wymiana młodzieży

Członkowie Zarządu Oddziału Lubuskiego SWP-W w Zielonej Górze zorganizowali wymianę młodzieży szkół z Polski i Białorusi . W ramach tej wymiany w woj. lubuskim przebywała 23 osobowa grupa młodzieży z Witebska i Głębokiego na Białorusi . Młodzież odwiedziła Łagów Lub. , Lubniewice , Zieloną Górę i Szczecin . W Szczecinie grupa przebywała na zaproszenie szefa zachodniopomorskiego SLD Dariusza Wieczorka , a w Zielonej Górze na zaproszenie Przewodniczącego RO SLD Bogusława Wontora . Uczestnicy zwiedzali   miasta i realizowali zajęcia edukacyjne z młodzieżą polską. W dniu 29 września br. młodzież białoruska i polska   wyjechała razem do Witebska i Głębokiego na Białorusi . Z Zielonej Góry wyjechała 30 – osobowa grupa uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr. 1 „BUDOWLANKA „ im. Tadeusza Kościuszki  .  Wymiana przebiega w doskonałych nastrojach . Młodzież zwiedza zabytki , spotyka się ze swoimi rówieśnikami z Gimnazjum Nr. 2 w Witebsku i Gimnazjum Rejonowego w Głębokim .Nawiązały się wspólne przyjaźnie . Młodzież uczestniczy we wspólnych zajęciach i zabawach . Polska młodzież kiedy dzwoni do kraju podkreśla że żal będzie wyjeżdżać .  Projekt został zorganizowany przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej , pracy wolontariuszy z SWP-W i środków od kilku sponsorów.