Robocze rozmowy

3 marca 2015 r. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja, Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Jerzy Smoliński spotkał się z nowym Szefem Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Warszawie Władimirom Niefiodowem. W rozmowie uczestniczyli Zastępcy Szefa Przedstawicielstwa – Jewgienij Szulika i dr Aleksander Jerszow.
Przedmiotem rozmowy były problemy polsko – rosyjskiej współpracy gospodarczej i naukowo – technicznej. Podkreślano, że miniony – 2014 r. przyniósł spadek dwustronnej wymiany towarowej na poziomie powyżej 8%. Rosyjscy rozmówcy akcentowali potrzebę podejmowania działań, których celem będzie co najmniej utrzymanie w bieżącym roku dotychczasowego poziomu polsko – rosyjskich relacji gospodarczych i systematyczne przechodzenie do odbudowy a następnie ich dalszego rozwoju. Jedną z dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu mogą być inwestycje Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Strona rosyjska oczekuje, iż zaczną funkcjonować instrumenty służące współpracy gospodarczej zarówno na szczeblu centralnym jak i terenowym, jak np. Mieszana Polsko – Rosyjska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej i Naukowo – Technicznej, Spotkania Regionalistów i itd.
W trakcie rozmowy postanowiono kontynuować stałą wymianę informacji na temat aktualnego stanu polsko – rosyjskiej współpracy gospodarczej oraz spotkania z aktywem obu naszych Stowarzyszeń w „Domu Przyjaźni”.