Olimpiada Języka Rosyjskiego 2015

28 lutego na Marszałkowskiej odbyła się narada sekretarzy naukowych Komitetów Okręgowych Olimpiady Języka Rosyjskiego . Przedmiotem narady było podsumowanie przebiegu eliminacji szkolnych i międzyszkolnych XLVI Olimpiady w okręgach. Prowadzący naradę Przewodniczący Komitetu Głównego prof. dr hab. Antoni Semczuk przedstawił informację o bieżących problemach związanych przebiegiem I etapu, sekretarze naukowi zapoznali Komitet Główny z przebiegiem eliminacji I stopnia a dr Edward Szyndzielorz omówił zasady przeprowadzenia testu leksykalno – gramatycznego na eliminacjach okręgowych. W dalszej części spotkania omówione zostały : preliminarz eliminacji okręgowych i sprawy organizacyjne. Uczestniczący w naradzie Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll zapoznał uczestników z działaniami podejmowanymi przez oddziały na rzecz Olimpiady i przedstawił zadania, które w 2015 roku podejmie SWP-W w promocji języka rosyjskiego. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniach 7 i 8 marca 2015 r. Uczestnikom życzymy jak najlepszych rezultatów.