Relacje Polska – Rosja w setną rocznicę odzyskania niepodległości.