PUSZKINIANA 2018

Podsumowanie Konkursu z rozdaniem nagród rzeczowych i dyplomów laureatom i wyróżnionym, odbyło się dnia 4 czerwca 2018 r. w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza na Starym Mieście w Warszawie. Uczestników i gości powitał Prezes oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak – od wielu lat inicjator i organizator tej wspaniałej imprezy. W podsumowaniu konkursu uczestniczyli: Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, Dyrektor Departamentu Języka Rosyjskiego RON i K w Warszawie Aleksander Dodonow oraz Pani Eugenia Dąbkowska z Fundacji Kultura i Sztuka Ponad Granicami. Gratulacje i życzenia finalistom złożył Prezes Stowarzyszenia, podkreślił rolę i znaczenie znajomości języka naszych sąsiadów w życiu i pracy zawodowej. Nawiązał także do obchodzonego corocznie „Dnia Języka Rosyjskiego”. W zakończeniu Prezes Józef Bryll zaprosił uczestników „Puszkiniany” do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SWP-W związanych z językiem rosyjskim. Pierwszą nagrodą XXX-III Konkursu jest 2 tygodniowy wyjazd na kurs języka rosyjskiego do Instytutu im. Aleksandra Puszkina w Moskwie ufundowana przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie oraz Zarząd Krajowy SWP- W. Spotkanie uświetnił występ zwycięzców konkursu recytacją utworów A. Puszkina i A. Mickiewicza oraz recital Eugena Malinowskiego, słynnego barda popularyzującego utwory Okudżawy oraz Wysockiego. Inauguracja XXX-III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA 2018” odbyła się w Domu Przyjaźni w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2018 r. Do Konkursu zgłosiło się 71 uczniów z 35 szkół, w tym 42 uczniów z 21 szkół z Polski i 29 uczniów z 14 szkół w Warszawie. W/w uczniów przygotowało 35 nauczycieli. Największą liczbę uczniów zgłosiły następujące szkoły: XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego –Warszawa – 7 uczniów, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego –Warszawa – 5 uczniów, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – 6, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim -5 uczniów. Młodzież recytowała po rosyjsku po jednym utworze Aleksandra Puszkina lub Adama Mickiewicza. Do ścisłego finału zakwalifikowano 25 uczniów z pośród których wyłoniono 10 laureatów i wyróżniono 15 uczniów.

L AU R E A C I

I m.BURTCEVA Anastasiia –IV LO im. Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie  9,6

II m. DOMOSUD Karolina – XVII LO im.A.Frycza-Modrzewskiego Warszawa 9,5

III m.SADOWIAK WIKTORIA-Gimnazjum w Domanicach Kolonii  9,3

III m. egz.PAWLAK Hanna – Szkoła Podstawowa Nr 31 Warszawa  –     9,3 pkt.

III m.egz.WASKO Magdalena- XXXIII LO im.M.Kopernika Warszawa  –  9,3 pkt.

IV m. NEDZIÓŁKA Patrycja-Gimnazjum w Domanicach Kolonii   –   9 pkt.

V m.SZEWCZENKO Maksym- LO Niepubliczne Kolegium im.St.Kostki  Warszawa -8,5 pkt.

V m.egz.FALISZEWSKI IGOR- IV LO im.Dra Tytusa Chałubińskiego Radom -8,5 pkt.

V m.egz. ZIĘBA Aleksandra – Zespół Szkół Ekonomicznych Mińsk Mazow. – 8,5 pkt.

VI m. SZULIKOWSKI PATRYK – XIII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk.Lisa-Kuli 8,2 pkt.

Tradycyjnie Konkursowi patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam STRUZIK. Konkurs organizujemy wspólnie z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Jak co roku sponsorem nagród jest Fundacja Kultura i Sztuka Ponad Granicami pod kierownictwem Pani Eugenii Dąbkowskiej.