Jubileuszowe spotkanie Oddziału Łódzkiego

4 czerwca w pięknej secesyjnej sali domu przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie dawniej mieścił się Studencki Klub pod 77 (siódemkami) zebrało się gremium aktywu łódzkiej organizacji Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Na spotkanie przybyły osoby znane w Łodzi ze swojej aktywności społecznej i zaangażowane w poszukiwaniu i promowaniu dróg służących zbliżaniu narodów. Działalność Oddziału przedstawił Prezes prof. dr hab. Zbigniew Antoszewski. Była okazja do wspomnień o swojej pracy w Stowarzyszeniu. Przypomniano wiele ciekawych inicjatyw łódzkiego środowiska. Były i jeszcze obecnie są realizowane, takie jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla Uczniów Szkół Średnich, ciągle odmładzana orkiestra BAŁAŁAJKI. Wszyscy wypowiadający się byli zgodni, że Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest dobrą organizacją, służącą naszemu społeczeństwu w umacnianiu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami z za wschodniej granicy, promując ich kulturę, sztukę czy osiągnięcia w nauce. Podsumowując dorobek Oddziału Zarząd Krajowy podziękował najaktywniejszym wyróżnieniami: Medalem Mickiewicz – Puszkin, który otrzymali: Joanna Harazińska, Barbara Tomczak, Józef Olbryk, Andrzej de Lazari, Andrzej Kołłątaj oraz Dyplomem Honorowym : Józef Niewiadomski, Henryk Wróblewski, .Longin Józefowicz, Wiesław Hering, Barbara Twardosz,  Magdalena Żmudzińska, Małgorzata Pawłowska, Ewa Kaczorowska, Wojciech Leszek, Zbigniew Stanios. Medale i Dyplomy wręczyli Wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek i Prezes Oddziału – Członek Zarządu Krajowego prof. Zbigniew Antoszewski. Życzenia okolicznościowe – list gratulacyjny dla Oddziału przekazał Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela.