PUSZKINIANA 2015

Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
Stowarzyszenie Polska-Rosja

ogłaszają kolejną – XXX edycję
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTACJI POEZJI I PROZY
Aleksandra PUSZKINA i Adama MICKIEWICZA

„PUSZKINIANA 2015”

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
Eliminacje i finał odbędą się w dn. 30.03.2015 r. (poniedziałek) w siedzibie
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie, ul. Marszałkowska 115.

Rozpoczęcie eliminacji w dn. 30.03.2015 r. godz. 10.00, sala 106.
Warunki Konkursu zamieszczone są w Regulaminie
Konkursu „PUSZKINIANA”.

Chętnych do udziału w Konkursie prosimy o przesłanie załączonej ANKIETY
(tylko format A-5) do dn. 12 marca 2015 r. na adres:

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, pok. 334
z dopiskiem „PUSZKINIANA 2015”

Wszelkiej pomocy w wyborze tekstów oraz w przygotowaniu do Konkursu udziela
pracownik Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, ul. Belwederska 25
(wejście od ul. Spacerowej) – tel. 22 848-04-11.
Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń.

Do pobrania:
REGULANIM
ANKIETA