Profesor Jarosław Skwarcow z wizytą w „Domu Przyjaźni”

Przebywający w Warszawie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa MGIMO – Uniwersytetu MSZ Federacji Rosyjskiej prof. J. Skwarcow, 4 bm. złożył wizytę w „Domu Przyjaźni”. Był gościem SWP-R, SWP-W i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy akademiccy, doktoranci, dziennikarze i literaci, a poprowadzili je Józef Bryll i Jerzy Smoliński. Prof. J. Skwarcow dokonał bardzo ciekawego wprowadzenia do dyskusji. Podzielił się bogatym doświadczeniem z pracy dziennikarskiej w „Literaturnej Gazecie”, telewizji i „Komersancie”.
Od 12 lat prof J. Skarcow kieruje pracą Wydziału Dziennikarstwa MGIMO. Aktualnie na Wydziale studiuje 560 studentów, z tego na pierwszy roku 199. Studiują też studenci zagraniczni z ponad 30 państw / w tym z UE /. Wydział Dziennikarstwa cieszy się dużym autorytetem, jego absolwenci dysponują rozległą wiedzą i władają co najmniej dwoma językami obcymi. Obecnie wielu z nich jest już znanymi dziennikarzami telewizyjnymi, radiowym i prasowymi, są najbardziej znanymi korespondentami zagranicznymi. W bardzo ciekawej dyskusji zabrało głos 10 osób. Podkreślano wielką rolę dziennikarzy w kształtowaniu świadomości społeczeństwa, którzy z prawdą powinni docierać do obywateli. Zwracano uwagę na wielką rolę dziennikarzy w ujawnianiu patologii społecznej i łamaniu prawa. Dziennikarze jako czwarta władza wykonująca funkcję kontrolną w stosunku do rządzących. Stwierdzono, iż zawód dziennikarza jest trudny i czasami bardzo niebezpieczny. Uczestnicy spotkania postulowali częstsze ich organizowanie. W spotkaniu aktywnie uczestniczył dr. Igor Żukowski – dyrektor RONiK, absolwent MGIMO.