Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,
Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego,
Opolski Odział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,
Stowarzyszenie Opolskie Lamy,
Akademickie Koło Artystyczne Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić

filmoznawców, kulturoznawców, filologów, historyków i przedstawicieli innych dziedzin nauki na

Interdyscyplinarną Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

która odbędzie się 15 marca 2017 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja  jest organizowana w związku z repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską pod nazwą „Sputnik nad Opolem” w dniach 13-19  marca 2017 roku.

Podczas obrad pragniemy bliżej przyjrzeć się dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę i współczesną Rosję. Liczymy, że nasze dyskusje okażą się pomocne dla widzów „Sputnika nad Opolem” oraz pomogą w zrozumieniu i interpretacji wyświetlanych podczas festiwalu filmów.

Projekt jest interdyscyplinarny, wyrażamy więc nadzieję, że stanie się on okazją do spotkania znawców i pasjonatów różnych dziedzin, a także umożliwi konfrontację opinii i twórczą wymianę myśli.

Konferencja Film zwierciadłem duszy rosyjskiej ma na celu popularyzację wiedzy o kinie rosyjskim, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji, łączącej specyfikę i bogactwo kultury rosyjskiej oraz wyzwania, przed którymi stoi ona u progu XXI stulecia. Spodziewamy się, że nasze spotkanie uczyni słynną duszę rosyjską mniej tajemniczą i bardziej zrozumiałą.

 

Proponowane zagadnienia:

  • Sputnik nad Polską – historia i idea festiwalu
  • Filmowy obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury)
  • Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki filmowej w Rosji (m.in. Aleksandra Sokurowa, Nikity Michałkowa, Andrieja Zwiagincewa, Iwana Wyrypajewa, Andrieja Zajcewa, Aleksandra Veledinskiego)
  • Twórczość Eldarda Riazanova
  • Prądy we współczesnym kinie rosyjskim
  • Percepcja kina rosyjskiego w świecie
  • Kino rosyjskie a inne dziedziny kultury
  • Świat rosyjskich seriali

Na zgłoszenia tematów wystąpień, wraz z abstraktami (max. 1000 znaków), czekamy
do 24 lutego 2017 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych abstraktów. Informację o włączeniu wystąpienia do programu konferencji lub jego odrzuceniu uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut. Zachęcamy do wzbogacenia prelekcji prezentacjami multimedialnymi i krótkimi fragmentami filmów.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres e–mail: knkr.uo@gmail.com z dopiskiem: KONFERENCJA.

Poniżej formularz zgłoszeniowy do pobrania:

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY_na_KN_-_FILM_ZWIERCIADLEM_DUSZY_ROSYJSKIEJ