prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja jest marką samą w sobie – najlepszą

Każde pokolenie korzysta z dorobku poprzedników zostawia dowód swojego istnienia, z którego mogą korzystać następcy.

Warto zadumać się nad Księgą Jubileuszową, wydaną przez Uniwersytet Opolski, ofiarowaną Profesorowi Stanisławowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej pod redakcją Danuty Kisielewicz i Mariusza Sawickiego,  przekonamy się ile może zrobić dobrego jeden mądry człowiek.

Dwutomowa w wspaniałej oprawie Księga Jubileuszowa nawet w swoich 800 stronach nie potrafi zmieścić dokonań tak wyjątkowej osoby jaką jest Profesor Stanisław Nicieja  „Nicieja. Dziejopis – komentator i polemista – mistrz słowa. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej”, a dotychczasowy  „Dowód Istnienia” Jego Istnienia w czasie czytania jest ucztą intelektualną. Doświadczamy to jako działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, współpracując od 27 lat z prof. Nicieją, korzystając z Jego ogromnego dorobku naukowego i wydawniczego oraz z Jego doświadczeń jako wieloletniego Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Miało to duży wpływ na szeroką współprace z całym Uniwersytetem, który jako jedyny został uhonorowany Medalem Mickiewicz-Puszkin, wręczonym ówczesnemu Rektorowi Profesorowi Niciei przez Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla w czasie uroczystości otwarcia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, natomiast Medal dla Samego Profesora został wręczony w ubiegłym roku na XXX Najeździe Poetów za wybitne osiągnięcia i zasługi w poszukiwaniu prawdy i pielęgnowaniu śląsko-kresowej pamięci, niesamowitą aktywność naukową i społeczną oraz budowę dobrosąsiedzkich stosunków z krajami wschodnimi i zachodnimi.

Kim zatem jest Profesor Nicieja? Przekonacie się Państwo przynajmniej częściowo pochylając się nad Księgą Jubileuszową.  

Zainteresowanych kierujemy na stronę internetową Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.