Sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym – Górski Karabach – debata naukowa

W dniu 22 października 2020 r. w  Domu Przyjaźni na Marszałkowskiej odbyła się Międzynarodowa Debata Naukowa   „Dzisiejsza sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym – Górski Karabach” .  To II Debata  naukowa/ekspercka organizowana zgodnie z nową ideą tzw. „okrągłego stołu”, która powstała po powołaniu przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rady Naukowej skupiającej przedstawicieli środowiska akademickiego z wielu uczelni publicznych w Polsce, jak i z krajów postradzieckich, będąca wspólną inicjatywą Rady Naukowej SWP-W oraz Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.   

Uczestnikami Debaty, która odbyła się w formule okrągłego stołu byli naukowcy i praktycy. Celem Debat jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i informacji pomiędzy środowiskami ludzi nauki, oraz inspiracja wskazanych gremiów do podjęcia inicjatyw zmierzających do wspólnego działania   na rzecz kształtowania takich uniwersalnych wartości, jak  pokój, bezpieczeństwo, stabilność i rozwój państw. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Naukowej SWP-W. Na obrady przybyli także; JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr Hasan Hasanov i Pan Andrzej Jankowski Radca z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Debaty poruszone zostały najistotniejsze dla jej tytułowego zagadnienia problemy.  Kluczowe geopolityczne położenie Kaukazu Południowego jako łącznika pomiędzy Unią Europejską, Bliskim Wschodem i Azją Centralną powodują, że sytuacja we wskazanym regionie jest istotna nie tylko dla położonych tam państw ale także dla głównych aktorów międzynarodowej sceny politycznej. Obserwowane obecnie ponowne przejście do otwartej konfrontacji zbrojnej spowodowało zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej sytuacją na Kaukazie Południowym.  Było też powodem próby wyjaśnienia podczas Debaty, dlaczego pomimo wskazanych kwestii aktorzy międzynarodowej sceny politycznej nie dążyli w wystarczający sposób do rozwiązania konfliktowej sytuacji na Górskim Karabachu i jakie scenariusze rozwoju są w tym względzie najbardziej prawdopodobne.