Polska i Ukraina wobec wyzwań i zagrożeń dla ładu/porządku europejskiego – debata naukowa

W dniu 16 października 2020 r. w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej odbyła się Debata Naukowa zorganizowana przez Radę Naukową  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Katedrę Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Temat debaty:  Polska i Ukraina wobec wyzwań i zagrożeń dla ładu/porządku europejskiego.

Celem Debaty było stworzenie możliwości wymiany poglądów i informacji pomiędzy środowiskami ludzi nauki, oraz inspiracja wskazanych gremiów do podjęcia inicjatyw zmierzających do wspólnego działania Polaków i Ukraińców  na rzecz kształtowania takich uniwersalnych wartości, jak  pokój, bezpieczeństwo, stabilność i rozwój państw. Trudne relacje między Polską a Ukrainą w aspekcie doświadczeń historycznych, wskazują na potrzebę ciągłego dialogu, który byłby podstawa do naszych europejskich/ demokratycznych relacji.  Uczestników debaty : Marcina Żochowskiego Pierwszego Radcę Naczelnika Wydziału Ukrainy Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych prof. dr hab. Andrzeja Wierzbickiego z Katedry Studiów Wschodnich WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, dr Andrzeja Paradowskiego, dr Annę Jach z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Irinę Pavlenko z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Nargiz Akhundovą adiunkta Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jurija Kariagina z Instytutu Ukraińsko – Polskiego, dr Pawła Stawarza  z UW, oraz Prezesa SWP-W Józefa Brylla i Wiceprezesa  Zdzisława Jacaszka powitał Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Józef Tymanowski.   Wprowadzeni  do tematu dokonała dr hab. Irina Pavlenko. W bardzo ciekawej dyskusji podkreślono wagę relacji między Polakami i Ukraińcami w których nauka powinna odgrywać  znaczącą  rolę, budując „pomosty” zaufania i potrzeby tworzenia nowych wartości, które ułatwiałyby współpracę między naszymi społeczeństwami i narodami. Dyskusja toczyła się wokół problematyki : rola i znaczenie Polski i Ukrainy w polityce  Unii Europejskiej, wyzwania, zagrożenia i szanse dla stabilności, bezpieczeństwa oraz rozwoju europejskiego ładu, możliwe scenariusze rozwoju ładu europejskiego i ich konsekwencje dla polityki bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Przebieg Debaty potwierdził potrzebę podejmowania działań służących rozwijaniu dobrosąsiedztwa.

Posiedzenie Rady Naukowej SWP-W

Pod przewodnictwem prof. dr hab.. Józefa Tymanowskiego  16.10. 2020 r. odbyło się   zebranie Rady Naukowej SWP-W. Przewodniczący Rady oraz Prezes Stowarzyszenia wręczyli Dyplomy Powołania nowym członkom Rady: dr Annie Jach z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Nargoz Akhundowej z Uniwersytetu Warszawskiego. Omówione zostały problemy związane z przygotowaniem kolejnych debat naukowych w listopadzie i grudniu 2020 roku. Przedyskutowano również przygotowania do przeprowadzenia debat i konferencji  on-line oraz wydawnictwa , które mogą być realizowane  z inicjatywy Rady.