Benefis Urszuli Zajączkowskiej

Wzorowa współpraca Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z Muzeum Śląska Opolskiego

W dniu 29 listopada br. spotkali się w Sali Konferencyjnej Muzeum Śląska Opolskiego przedstawiciele wszystkich muzeów Opolszczyzny oraz goście z Katowic i Wrocławia, a także przedstawiciele instytucji wojewódzkich i miejskich kultury oraz osoby blisko współpracujące z Panią Dyrektor Urszulą Zajączkowską aby wyrazić słowa uznania i podziękowania za dotychczasową czterdziesto-jednoletnią pracę muzealnika w tym jedenasto-letnią na stanowisku Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego, bo nie przystąpiła dokolejnego konkursu na to stanowisko.

Wszyscy zebrani doskonale znali działalność naukową, programową za okres Jej dyrektorowania, bo był to krokmilowy w rozwoju bazy materialnej i działalności programowej Muzeum, któreobecnie stanowi centrum spotkań, konferencji, wystaw ukazujących dziedzictwa Śląska i innych regionów kraju, a także wielu wybranych regionów z krajów Wschodu i Zachodu, łącznie z najdalszym poza za biegunowym Norylskiem.

Dziesiątki razy nagradzana, wyróżniana i odznaczana za wybitne osiągnięcia przez Ministra Kultury, Wojewodę Opolskiego,Marszałka Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta, a także wielu instytucji krajowych i zagranicznych.

Jej wybitne osiągnięcia i zasługi wrozwoju i animacji kultury w regionie, kraju oraz w krajach Wschodu i Zachodudocenił również Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przyznając Pani Zajączkowskiej Medal Mickiewicz-Puszkin już wiele lat temu, a następnie bogactwo dorobku wspólnego ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zadecydowało o przyznaniu Medalu Mickiewicz-Puszkin dla Muzeum Śląska Opolskiego, który wręczono na Walnym Zebraniu Delegatów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W w czerwcu 2016 roku.

Na wniosek Opolskiego OddziałuWojewódzkiego SWP-W Marszałkowie Województwa Śląskiego i Opolskiego w 2015 roku przyznali wysoko cenioną Nagrodę Karola Miarki, a laudację w czasie wręczania tej Nagrody w Filharmonii Opolskiej wygłosił Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W przed publicznością obu województw.

Na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego Zarząd Krajowy SWP-W przyznał Dyplom Honorowy, który w imieniu Przewodniczącego Kapituły i Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla wręczył w czasie benefisu Eugeniusz Brudkiewicz zapraszając jednocześnie dodalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem, bo z tak wybitną osobistością możemy jeszcze dużo wspólnie zrobić i w tej intencji przekazał po wręczeniuDyplomu bukiet z dwudziestu pięknych róż co zostało przyjęte dużą owacją i potwierdzeniem przez Panią Zajączkowską chęci dalszej współpracy.

Benefis choć trochę nostalgiczny, ale ozdobiony bogactwem podziękowań, bukietami kwiatów i drobnymi, czasem dowcipnymi małymi podarunkami wytworzyło wspaniałą atmosferę do wykazania pełnej szczerości i serdeczności ze strony wszystkich zebranych działaczy kultury, nauki, oświaty, a także organizacji pozarządowych i osób blisko współpracujących z Muzeum Śląska Opolskiego i osobiście z Panią Dyrektor Urszulą Zajączkowską.