Jubileusz we Wrocławiu

11 stycznia 2018 r. Dolnośląski Oddział  we Wrocławiu uroczyście świętował 25-lecie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, połączone ze spotkaniem noworocznym. Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Andrzej Mordel przywitał zebranych działaczy Stowarzyszenia, zaprzyjaźnionych członków Klubu „Rodacy”, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz zaproszonych gości m.in. wiceprezesa Stowarzyszenia Leszka Solarka, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego dr. Tadeusza Samborskiego, wiceprzewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Pokolenia” Adama Żaka, wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP płk. Krzysztofa Majera.  W swoim wystąpieniu  przypomniał o głównych działaniach Stowarzyszenia w ostatnich latach. Następnie zostały wręczone dyplomy honorowe oraz najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia – medal Mickiewicz-Puszkin, który otrzymali: Tatiana Borycka – przewodnicząca Klubu „Rodacy”,  płk Krzysztof Majer – wiceprezes ZG ZWiRWP, członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, ppłk Jerzy Monasterski – członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W , kpt. ZS dr inż. Józef Sowa – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, sekretarz Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, prof. dr hab. Krzysztof Małkiewicz – Uniwersytet Zielonogórski, członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W i Kazimierz Woźny – członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili marszałek Tadeusz Samborski i prezes Leszek Solarek, którzy wyrazili  uznanie i podziękowanie za dotychczasową działalność Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia. Krzysztof Majer podziękował za odznaczenie i przypomniał, że od 1993 roku nasze stowarzyszenia współdziałają na rzecz zacieśniania współpracy z krajami zza wschodniej granicy, popularyzacji kultury i sztuki rosyjskiej oraz polsko-radzieckiego wojennego braterstwa broni. Odznaczył on  prezesa Andrzeja Mordela Krzyżem Pamiątkowym 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, czym inaugurujemy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Marszałkowi Tadeuszowi Samborskiemu i prezesowi Leszkowi Solarkowi przekazał ostatnie broszury z serii wydawanej przez Zarząd Dolnośląski ZWiRWP. Krótki wykład o historii i dniu dzisiejszym prawosławia wygłosił prof. Krzysztof Małkiewicz. Tę część spotkania zakończyła prezentacja fraszek kol. Jana Zacharskiego. Jubileusz uświetnił koncert studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu im. Karola Lipińskiego. Wystąpili: Bartosz Nowak – bas, Andrzej Ledwoń – bas-baryton, Madera Ivane – sopran (Litwa), Grzegorz Zajączkowski – bas, Julia Vitiuk – sopran (Ukraina). Pięknemu wykonaniu w większości utworów kompozytorów rosyjskich, studentom akompaniowała dr Ekaterina Ounterberguer-Pukhalskaya. Po uczcie artystycznej  odbyło się spotkania towarzyskie.  Warto podkreślić, że  aktywny działacz Stowarzyszenia, były Wicewojewoda Dolnośląski Stanisław Janik  udzielił wsparcia przy organizacji  Jubileuszu. Uczestnicy rozstawali się w poczuciu wykonania dobrej roboty i w przekonaniu, że nie zabraknie   zapału do dalszej pracy  na kolejne lata.