Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu

W dniu 21 kwietnia w Ratuszu odbył się X Zjazd Opolskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po wprowadzeniu sztandarów Związkowych i wspólnym odśpiewaniu pieśni byłych żołnierzy zawodowych obrady otworzył prezes płk Zbigniew Owczarek witając serdecznie delegatów oraz licznie przybyłych gości zaproszonych, a wśród nich był Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego generał dyw. dr  Franciszek Puchała, który wiele lat wcześniej jako oficer odbył służbę w X Dywizji Pancernej w Opolu.

Po wręczeniu wyróżnień zasłużonym dla ZŻWP Opole, bogaty dorobek dotychczasowej działalności Zarządu i zadania na kolejną kadencję przedstawił płk Zbigniew Owczarek dziękując za pomoc i współpracę przedstawicielom samorządów, instytucji państwowych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Wysoką ocenę dotychczasowej działalności Opolskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i słowa uznania zawarli w swych wystąpieniach Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych.

Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na Zjeździe reprezentował Eugeniusz Brudkiewicz, który w krótkim wystąpieniu złożył na ręce płk Zbigniewa Owczarka serdeczne gratulacje i podziękowania dla obecnych dziś uczestników i dla wszystkich członków Związku za skuteczność działania w zakresie edukacyjnej, popularyzowanie tradycji walk niepodległościowych, upowszechnianie prawdy historycznej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Opolan. Serdecznie życzył by następne dziesięciolecie Ich działalności przyniosły nowe siły, energię i zdrowie, by obfitowały optymizmem, by otworzyły drogi ku lepszym i jasnym dniom, pogody i radości życia na przekór wszelkim przeciwnościom oraz wręczył Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia i zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej o zasługach żołnierzy Wojska Polskiego w walce o niepodległą i bezpieczną Polskę w czasie wojny i pokojowej służbie Ojczyźnie w latach powojennych.

Ponieważ dyplom był adresowany do wszystkich uczestników obrad za ich zasługi, więc sala podziękowała licznymi brawami.

Pragniemy nadmienić, że w czasie obrad XX Walnego Zebrania Delegatów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego płk Zbigniew Owczarek wręczył Dyplom Uznania dla Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Dla porównania przedstawiamy oba dyplomy jako owoc rzetelnej współpracy.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie