Pożegnalna wizyta

Radca Ambasady, Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi – Michał Rybakow, w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce, 12 lutego 2018 r., złożył wizytę w „Domu Przyjaźni”. Towarzyszyła mu Ilona Jurewicz – Pierwszy Sekretarz Ambasady, nowa Dyrektorka Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Józef Bryll uczestniczyli: Jerzy Smoliński – Wiceprezes SWP-W, Ryszard Tomalak Prezes Mazowieckiego Oddziału SWP-W oraz Prezes Oddziału Powiatowego SWP-W w Mińsku Mazowieckim – Czesław Gągol i Sekretarz tego Oddziału Grażyna Borowiec. W konstruktywnej i życzliwej rozmowie dokonano oceny dotyczącej współpracy oraz zarysowano plan współdziałania w roku bieżącym. Podkreślono aktywnie rozwijające się relacje pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i regionem Oszmiany na Białorusi. W czasie spotkania J. Bryll wręczył M. Rybakowowi pamiątkowy „Medal Mickiewicz – Puszkin, zaś R.Tomalak przekazał Dyplom Uznania. W imieniu władz powiatu i miasta Mińska Mazowieckiego, Cz. Gagol wręczył M.Rybakowowi List Dziękczynny za Jego osobiste liczne inicjatywy i wielkie zaangażowanie na rzecz budowy kontaktów pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Oszmianami.