Spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej

4 lutego br. na zaproszenia Dyrektora Centrum Kultury Prawosławnej ks. dr Andrzeja Lewczuka prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód Józef Bryll uczestniczył w autorskim spotkaniu  z Doroteuszem Fionikiem. Spotkanie połączone było z promocją książek:  Ojciec Konstanty Bajko – Nauczyciel, Teolog, Lekarz oraz Jarosław Wasiliewicz Kostycewicz.  Na  temat  prezentowanych pozycji wypowiedział się autor książek Doroteusz Fionik . Wypowiedź autora poprzedził pokaz multimedialny  przygotowany przez  Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Na zakończenie spotkania wystąpił zespół „Żemerwa”z Muzeum Małej Ojczyzny  z bardzo ciekawym repertuarem prezentującym kulturę Podlasia. Wydarzeniu towarzyszyła  interesująca wystawa poświęcona Ojcu Konstantemu Bajko. Wystawa prezentowana będzie w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie przez najbliżej dwa tygodnie.