Posiedzenie Prezydium Stowarzyszenia

14 lutego pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla obradowało Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W posiedzenia przewidziano tematy dotyczące udziału Stowarzyszenia w obchodach 100-lecia Niepodległości Polski, funkcjonowania strony internetowej Stowarzyszenia a także sprawy różne. W zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SWP-W Saturnin Kampioni, Prezes  Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel oraz Wiceprezes Oddziału Opolskiego Elżbieta Roehr. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania Prezydium uczestniczy przedstawili propozycje  imprez  i wydarzeń związanych z obchodami 100–lecia Niepodległości Polski realizowanych przez Oddziały i Zarząd Krajowy. Po aktywnej i ciekawej dyskusji Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie przygotowania planu udziału SWP-W w obchodach 100-lecia niepodległości.  W drugim punkcie Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel  Zajdel przedstawił informacje na temat aktualnie funkcjonującej strony oraz najważniejsze propozycje dokonania zmian. Po wypowiedziach i dyskusji Prezydium zaakceptowało propozycje zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu strony, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. W sprawach różnych prezes Józef Bryll poinformował członków Prezydium o bieżących problemach Stowarzyszenia i podjętych działaniach dla ich rozwiązania oraz o najbliższych imprezach realizowanych  przez SWP-W.