Posiedzenie Zarządu Oddziału w Białymstoku

Pod przewodnictwem Prezesa Wiesława Sokołowskiego 16 maja 2015 r. w nowej siedzibie obradował Zarząd Oddziału Podlaskiego SWP-W. Prezes Oddziału przedstawił informację o działaniach za okres od ostatniego posiedzenia, ze szczególnym podkreśleniem działalności w 2014 roku. Przedstawił również propozycje aktywności na 2015 rok. Członek Zarządu Krajowego Witalis Kuryłowicz uzupełnił informację o zamierzeniach programowych, koncentrując się na nowych inicjatywach i środowiskach, z którymi nawiązano współpracę. W posiedzeniu uczestniczyli Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek, którzy przedstawili informację o zadaniach na okres do XX Kongresu Stowarzyszenia. Omówili również bieżące problemy działalności merytorycznej i finansowej. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął informację o zamierzeniach programowych oraz uchwałę o rozwiązaniu problemów osobowych w trakcie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach w I połowie 2016 roku.