Święto w mieście Bałaszycha koło Moskwy

Tegoroczny 20. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal „Słowiańskie spotkania” przebiegał się w atmosferze obchodów 70 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem i trwającego procesu połączenia dwóch 250-cio tysięcznych miast Bałaszychy
i Żeleznodorożnyj w jeden organizm miejski, liczący ponad pół miliona mieszkańców z siedzibą w Bałaszysze. Te czynniki między innymi zdecydowały, iż zarówno w dniu otwarcia eliminacji, tj. 16 maja oraz ich zakończenia i koncertu galowego tj. 17 maja br. uczestniczyło wielu dostojnych gości reprezentujących: Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, władze obwodu moskiewskiego oraz nowe Kierownictwo miasta Bałaszycha. Otwarcia Festiwalu dokonała mer miasta – Lidia Tomajewosjan w towarzystwie przewodniczącego rady miasta Wjaczesława Głazunowa. W ceremonii otwarcia uczestniczyło prawie 800 osób – mieszkańców miasta, obwodu moskiewskiego i Moskwy.
Do udziału w Festiwalu zgłosiły się zespoły zagraniczne z Czech, Serbii, Bułgarii, Białorusi, Polski i Japonii oraz 39 zespołów z Federacji Rosyjskiej. Występujące zespoły artystyczne podzielone zostały na dwie grupy wiekowe: 12-18 lat i 19-35 lat. Zespoły wykonujące utwory muzyczne na instrumentach były w oddzielnej grupie, zaś soliści i chóry stanowiły swoją grupę.
Polskę na festiwalu reprezentował 10-osobowy chór studencki
z Wydziału Lingwistyki Stosowanej – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
To wyłącznie amatorski zespół występujący jako jedyny zagraniczny
w grupie 19-35 lat. Mimo stosunkowo krótkiego okresu przygoto-wawczego, (około półtora miesiąca), zespół sprostał postawionemu zadaniu i godnie reprezentował nasz kraj wykonując dwa polskie utwory w języku ojczystym: Lipka (piosenka ludowa) oraz „Kolorowe jarmarki”
i jeden w języku rosyjskim – „Bałałajka”. Zespół był bardzo ciepło przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność. Jury przyznało Zespołowi specjalne wyróżnienie za popularyzację folkloru polskiego i pieśni ludowych oraz wyręczony został dyplom za uczestnictwo w Festiwalu. Czechy, Serbię i Białoruś reprezentowały zespoły instrumentalne. 50-cio osobowy chór z Japonii z miasta Siemada oraz zespół z Bułgarii występowały w przedziale wiekowym 12-18 lat.
W czasie pobytu w Bałaszysze nasza delegacja zwiedziła trzy muzea oraz spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
o profilu matematyczno-informatycznym. Jest to szkoła licząca prawie 1000 uczniów. Pod względem osiąganych wyników nauczania kształtuje się w pierwszej 10-tce najlepszych szkół średnich Federacji Rosyjskiej. Szkoła posiada wspaniałe warunki pracy, wzorowo wyposażone pracownie, sale gimnastyczne, basen, urządzone boisko sportowe, gabinety lekarskie itp. W szkolne zatrudnionych jest prawie
50 nauczycieli, w tym jeden doktor habilitowany oraz 8 doktorów nauk.
Gospodarze zorganizowali polskiej delegacji zwiedzanie Moskwy oraz miasta Sergiejew-Posad (dawny Zagórsk) znanego z bogatych tradycji
i pamiątek prawosławia.
W dniu 19 maja br. późnym wieczorem polska grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego przybyła do Smoleńska. Zakwaterowana została we wspaniałym Centralnym Ośrodku Zdrowia i Sportu „Gazpromu”. W dniu 20 maja delegacja była gościem Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego. Uczelnia ta powstała w 1918 r. Początkowo łączyła dwa kierunki: humanistyczny oraz nauk przyrodniczych
i medycznych. W miarę upływu lat, do wybuchu II wojny światowej, Uczelnia rozwijała się bardzo intensywnie. W okresie okupacji hitlerowskiej Uniwersytet nie funkcjonował. Obiekty uczelni w rezultacie działań wojennych uległy całkowitemu zniszczeniu, wielu nauczycieli – wykładowców i studentów poszła na front, z którego większość już nie wróciła. Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do odbudowy zniszczonych budynków, by już w końcu 1945 roku rozpocząć pracę dydaktyczną. Dziś uniwersytet posiada ponad 40 katedr, pracuje 480 nauczycieli akademickich, 75 doktorów habilitowanych i profesorów, prawie 300 doktorów i docentów. Na uniwersytecie studiuje 6300 studentów, w tym 100 zagranicznych, na 35 kierunkach studiów licencjackich i 22 kierunkach studiów magisterskich. Uczelnia posiada
8 wydziałów. Uniwersytet aktualnie ma bardzo dobrą bazę i warunki materialne. Wybudowanych zostało wiele nowych obiektów służących pracy dydaktycznej oraz bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone domy studenckie i domy dla wykładowców. Zapewnione są dobre warunki zakwaterowania niemal całej studenckiej młodzieży. Naszą delegację przyjął Rektor Uniwersytetu, zaś Prorektor poinformował nas aktualnym znaczeniu realizacji umowy o współpracy podpisanej z Uniwersytetem Warszawskim, w styczniu 2015 roku. W rezultacie realizacji umowy
w okresie najbliższych wakacji nastąpi wymiana grup studenckich. Strona smoleńska stworzyła możliwość studiowania i uczenia się języka polskiego.
W dniu 10 czerwca Rektor i Prorektor Uniwersytetu wraz z 20 osobową grupę studentów złożą 3 dniową wizytę w Warszawie.
W czasie pobytu w Smoleńsku nasza delegacja zwiedziła Cmentarz
w Katyniu, składając wieniec i zapalając znicze na grobach pomordowanych obywateli polskich, głównie oficerów Wojska Polskiego, przebywała również na miejscu katastrofy, 10 kwietnia 2010 roku, samolotu polskiego w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent Lech Kaczyński. Gospodarze zorganizowali wycieczkę umożliwiającą poznanie miasta Smoleńsk, akcentując miejsca związane z Polską
i Polakami.
Na koniec pobytu w Smoleńsku delegacja spotkała się z Panem Michałem Greczyło, Kierownikiem Polskiej Agencji Konsularnej
w Smoleńsku. Gospodarz spotkania przedstawił węzłowe problemy pracy konsularnej akcentując głównie pracę z Polonią. Polska diaspora
w Smoleńsku liczy ponad 400 osób i posiada 2 organizacje polonijne. Konsul podkreślał dużą życzliwość z jaką spotyka się na każdym kroku płynącą ze strony władz i mieszkańców Smoleńska.
Reasumując wyjazd do Smoleńska był udany. Wszyscy uczestnicy pierwszy raz przebywali w Federacji Rosyjskiej gdzie zostali bardzo ciepło i życzliwie przyjęci. Przywieźli do polski bardzo dobre opinie
i wspomnienia o Rosji i Rosjanach. Przy okazji pobytu nasza delegacja promowała polskie jabłka i pomidory, organizując ich degustację
i wręczając jest gospodarzom wraz z odpowiednimi ulotkami.
Warto nadmienić iż wyjazd polskich studentów do Rosji, ich przygotowanie merytoryczne do występów Bałaszysze i program pobytu w Federacji Rosyjskiej zorganizowały nasze Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Wyjazd ten wspieraliśmy również materialnie. Dużej pomocy udzieliła Ambasada Rosji i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury
w Warszawie.
dr Jerzy Smoliński