Podkarpacka Noc Nietoperzy 2019

4 października 2019 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tereny zurbanizowane, mimo iż w znacznym stopniu zostały przyrodniczo zdewastowane, stanowią dla wielu gatunków zwierząt niezastąpione siedliska. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, nietoperze żyjące w miastach zaadoptowały się do nowych warunków jakie przyniosło uprzemysłowienie, wielorodzinne, nowoczesne budownictwo i następujące na naszych oczach zmiany klimatu. Te tajemnicze ssaki oraz ich obyczaje są niemal całkowicie nieznane ludziom. Mieszkańcy miast często nie są świadomi obecności nietoperzy w swoim otoczeniu i poprzez swoje działania utrudniają egzystencję tym pożytecznym ssakom. Najbardziej wrażliwe na niepokojenie są kolonie rozrodcze i skupiska zimowe, którym szkodzi płoszenie i niszczenie kryjówek.

„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego został Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.

Imprezę rozpoczęła Konferencja Popularno – Naukowa pod tytułem „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich” w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Otwarcia dokonał prof. Bronisław W. Wołoszyn, który również poprowadził konferencję. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Włoch.

Podczas konferencji wykłady wygłosili:

  • dr Katarzyna Miłek przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, temat: „Nietoperze w pobliżu człowieka”
  • dr. Edoardo  Vernier – Societa  Naturalisti Padowa, aggr.Federazione  Nazionale Pro Natura, Italy – temat: Nietoperze Miasta Padwa (region Veneto, n.e. Italy),
  • Małgorzata Misielak – Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA i Tomasz Mleczek –  Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, temat: „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”,
  • Anna Mackova, Nikola Kuśnirakova, Barbara Repcikova – CHKO Vychodne Karpaty, temat: „Praktyczne środki ochrony nietoperzy Realizowane przez „HK Vychodne Karpaty „
  • Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojciech J. Gubała- chiropterolog. CIC ISEZ PAN w Krakowie, temat: „Ochrona nietoperzy”.

Sympozjum zakończył wykład prof. Bronisława Wołoszyna.

Po zakończeniu konferencji w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się część edukacyjna oraz ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego – „Nietoperz da się lubić”. Część edukacyjną prowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Korczynie. Podczas części edukacyjnej prelekcję wygłosili profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn oraz dr Katarzyna Miłek.

W części edukacyjnej oprócz zaproszonych gości udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu krośnieńskiego i okolic, a także dzieci z Ukrainy przebywające aktualnie na terenie gminy Korczyna.

Po zakończeniu prelekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz nastąpiło rozdanie nagród głównych ufundowanych przez Gminę Korczyna oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Nagrody ufundowali również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych.

Nagrody wręczali Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Andrzej Krężałek – Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych oraz Stanisław Jucha – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Podkarpackiej Nocy Nietoperzy

W jury zasiadali przewodniczący Krzysztof Bryniecki – przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, Aleksandra Prugar przedstawiciel GOK w Korczynie oraz Monika Jankowicz – przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Na konkurs wpłynęło 204 prace plastyczne o różnej technice. Komisja kierując się zasadami ujętymi w regulaminie mając na uwadze przede wszystkim samodzielność wykonanych prac przyznała nagrody w III kategoriach wiekowych: I- III, IV – VI oraz VII – VIII.

Dodatkowo Komisja zdecydowała o zmianie regulaminu i wprowadzeniu kolejnej kategorii jaką jest ”forma przestrzenna”. Z uwagi na ilość i jakość prac w tej kategorii wyróżniono i nagrodzono najlepsze w uznaniu komisji prace.

Kategoria wiekowa kl. I – kl. III

1. Nagroda główna:

– MAJA ZIMA – SP LUBTÓWKA

– ZUZANNA FOLCIK – SP 14 KROSNO

2. Nagroda:

KAJETAN SŁYŚ – SP 4

JULIA WĘGRZYN – SP LUBATÓWKA

3. Nagroda:

KAROL JAKUBCZYK – SP LUBATOWA

JULIA KAMIŃSKA – SP LUBATOWA

Wyróżnienia:

1. LENA ZYGMUNT – SP LUBATÓWKA

2. ANNA ZYGMUNT – SP LUBATÓWKA

3. HELENA BRĄCZYK – SP NR 3 W KROŚNIE

4. URSZULA PERNAL – SP LUBATOWA

Kategoria wiekowa – kl. IV – VI

1. Nagroda główna

– SZYMON KRĘŻAŁEK – SP ŁĘKI DUKIELSKIE

– SZYMON PRUGAR – SP KORCZYNA

2 nagroda:

LAURA CHODAK – SP KORCZYNA

KAMILA KROCHMAL – SP KRASNA

3 nagroda:

GABRIELA DROZD – SP W DUKLI

WERONIKA SURMACZ – SP NR 3 W KROŚNIE

MATYLDA BUŻANOWSKA – SP ŁĘKI DUKIELSKIE

Wyróżnienia:

1. ZUZANNA ZIEMBICKA – SP IWONICZ

2. ŁUCJA KANIA – KATOLICKA SP W KROŚNIE

3. KAROL SŁABNIAK – SP JEDLICZE

4. SZYMON CZAJA – SP NR 15 W KROŚNIE

Kategoria wiekowa – kl. VII – VIII

1. Nagroda główna

– DAGMARA ORYSZCZAK – SP 8 W KROŚNIE

2. Nagroda:

NATALIA FLOREK – SP KROŚCIENKO WYŻNE

EMILIA PREJSNAR – SP IWONICZ

3. Nagroda:

MONIKA PERŁOWSKA – SP KROŚCIENKO WYŻNE

OLIWIA MANDELA – SP KRASNA

Formy przestrzenne :

1. Nagroda:

NIKOLA SZMYD – SP KORCZYNA

2. Nagroda:

NIKOLA NYCZ – SP KRASNA

Wyróżnienia:

1. GABRIELA KULIGA – SP KORCZYNA

2. PAWEŁ KUCZAŁA – SP IWONICZ ZDRÓJ

3. MALWINA WOJNAR – SP HACZÓW

Komisja konkursowa była pod olbrzymim wrażeniem zarówno ilości nadesłanych prac jak i poziomu artystycznego tegorocznej edycji konkursu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na część plenerową, czyli na wycieczkę pieszą do „Sztolni nad Czają”, aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich bytują te ssaki Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak, na którym zakończona została kolejna Podkarpacka Noc Nietoperzy.

Konferencja popularno – naukowa objęta była patronatem Ministra Ochrony Środowiska.