Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

30 marca 2022 roku odbyło się  zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym przy użyciu platformy ZOOM.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz oraz Prezes Oddziału Opolskiego Daria Ogon. Zebranie prowadził Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W porządku obrad zebrania  Prezydium znalazły się:

1. Informacja o realizacji inicjatywy pomocowej „Wspieramy Ukrainę”, 

2. Bieżące problemy działalności Stowarzyszenia,

3. Sprawy wniesione.

Informację o realizacji inicjatywy Stowarzyszenia „ Wspieramy Ukrainę” przedstawił prezes Stowarzyszenia. Członkowie Prezydium  przedstawili działania podjęte przez Oddziały SWP-W oraz zaproponowali dalsze zamierzenia  pomocowe. W wyniku dyskusji postanowiono kontynuować  wsparcie dla punktu pomocy dla uchodźców w szkole średniej nr 24 we Lwowie,  do którego przekazane zostały zebrane środki z darowizn. Dalsze inicjatywy związane będą z nauką języka polskiego dla uchodźców, kierunkowym wspieraniem miejsc pobytu, sezonem wakacji dzieci z Ukrainy oraz programami kulturalnymi. Do wszystkich darczyńców zostaną skierowane podziękowania. W drugim punkcie przedstawiona została informacja o stanie spraw związanych z  „ Marszałkowską 115”.  Prezydium jednogłośnie przyjęło także stanowisko, które prezentujemy poniżej:

W obliczu bezprzykładnej napaści  Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę stanowczo potępiamy akty przemocy i zbrodnie wojenne dokonywane na narodzie ukraińskim. Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę pogwałciła normy prawa międzynarodowego, na których opiera się budowanie dobrosąsiedzkich stosunków, w których ważną rolę odgrywają relacje międzyludzkie.   W  pamięci Polek i Polaków wciąż są żywe tragiczne doświadczenia II wojny światowej –  zbombardowane miasta, szpitale, szkoły, tragedia kobiet i dzieci – takie obrazy wojny widzimy i dziś.

W minionych  latach jako Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód podejmowaliśmy  wiele działań, które z naszej strony zmierzały do normalizacji stosunków z Rosją, współpracując z  instytucjami kultury, nauki i miastami partnerskimi. Kierowaliśmy  się zawsze dobrosąsiedztwem, mającym swoje umocowania w polskiej racji stanu, z poszanowaniem  europejskich standardów współpracy międzynarodowej. Dziś ten etap uważamy za  zamknięty.

Oświadczamy, że zawieszamy  współpracę i kontakty z instytucjami i organizacjami państwowymi Federacji Rosyjskiej. Mamy świadomość, że odbudowa naszych wzajemnych relacji będzie wieloletnim i trudnym procesem.

Wojna, która toczy się w Ukrainie wymaga od nas wszystkich olbrzymich pokładów solidarności i jest wielkim wyzwaniem dla każdego z nas. Członkowie SWP-W  w ramach naszych lokalnych struktur jak zawsze stanęli na wysokości zadania i są w wielu przypadkach wzorem do naśladowania. 

Apelujemy i prosimy o dalszą humanitarną postawę, o organizowanie systemowej pomocy uchodźcom  z Ukrainy , poprzez współpracę z wolontariatem , samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i oświaty oraz  pomocy społecznej. Prezydium Zarządu Krajowego zaleca swoim strukturom w terenie kontynuowanie dotychczasowej działalności, podejmowanie nowych inicjatyw obejmujących zbliżający się sezon wakacji uczniów
z Ukrainy oraz podopiecznych domów dziecka. 

Prezydium Zarządu Krajowego wyraża podziękowanie Oddziałom, członkom Stowarzyszenia i sympatykom za dotychczasowe zaangażowanie w udzielaniu pomocy uchodźcom  wojennym z Ukrainy.