Polecamy ciekawą książkę

Gorąco polecamy uwadze czytelników nową pozycję wydawniczą pt. Polska – Rosja. Cud nad Wisłą – zwycięstwo zapowiadające katastrofę”.  Niniejsza książka jest już siódmym tomem zbiorów rozważań i znakomitych tekstów publicystycznych prof. Witolda Modzelewskiego na temat historii stosunków polsko-rosyjskich. Niekonwencjonalne i odważne tezy, jakie stawia Autor poparte są ogromną wiedzą historyczną i politologiczną co sprawia, że publicystyka Autora jest czymś całkowicie wyjątkowym, dalekim od tzw. głównego nurtu i konsekwentnie nie poddaje się kanonom politycznej poprawności narzucanej przez elity polityczne. Gorzką lekcję płynącą z rozważań Autora można spuentować stwierdzeniem: nasze, polskie postawy wobec Rosji były i są pasmem wadliwych diagnoz i strategicznych błędów o długotrwałych, istotnych również dziś skutkach.

https://isp-modzelewski.pl/produkt/wersja-drukowana-polska-rosja-cud-nad-wisla-zwyciestwo-zapowiadajace-katastrofe-tom-vii-rok-wyd-2020/