Nauka języka rosyjskiego w Krośnie

Na początku roku szkolnego 2020/2021 dzięki staraniom podkarpackiego oddziału wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w szkole podstawowej numer 15 w Krośnie, Dyrektor szkoły Pan Witold Deptuch uruchomił naukę języka rosyjskiego jako języka z wyboru w klasach 7 i 8. Co spotkało się z zainteresowaniem ze strony uczniów i w chwili obecnej na lekcje języka rosyjskiego uczęszcza przeszło 40 uczniów.

Zgodnie ze statystykami zainteresowanie Polaków językiem rosyjskim w ostatnim czasie bardzo wzrosło, co przekłada się na zainteresowanie uczeniem się tegoż języka. Widać to dobrze na terenie całego województwa podkarpackiego. Z tego też powodu organizowanych jest tutaj wiele konkursów z wiedzy na temat Rosji i języka rosyjskiego, a także konkursów recytatorskich czy piosenki rosyjskiej.

Nauka języka rosyjskiego w szkołach pozwala nie tylko na przygotowanie uczących się do przyszłych zadań zawodowych, ale także daje im możliwość pogłębiania swojej wiedzy na temat kultury i historii naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Uczniowie mogą swobodnie komunikować rosyjskim odbiorcom treści związane z polskimi realiami politycznymi i społecznymi, polską geografią i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Co więcej uczniowie znający język rosyjski mogą też kontynuować naukę na lokalnych uczelniach na kierunku filologia rosyjska.