Poznańskie Dni Kazachstanu

W dniach 18 i 19 stycznia studenci Koła Naukowego Wschodoznawców i Koła Azjatystyki wraz z ze swoimi nauczycielami akademickimi zorganizowali w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znakomite wydarzenie naukowo – kulturalne jakim były Poznański Dni Kazachstanu. Przedsięwzięcie zgromadziło sympatyków  tematów zaproponowanych we wcześniej przedstawionym programie.( strona www.swpw.org). W pierwszym dniu wydarzenia, dniu konferencyjnym wystąpiło z wkładami otwartymi dziewięciu pracowników naukowych UAM-u. Poruszano tematykę obecnej polityki, historii, kultury i stosunków pol

sko – kazachskich. W tym dniu uczestniczyli zaproszeni przez organizatorów goście:

Panowie Murat Zhakypbekov, Radca Minister Ambasady Kazachstanu w RP, Józef Bryll, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zdzisław Jacaszek, Wiceprezes SWPW. Spotkanie tak znakomitego grona stało się okazją do wyrażenia podziękowania Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Pietkiewiczowi, Dyrektorowi Instytutu Wschodniego UAM za zaangażowanie się w działalność służącą realizacji celów naszego Stowarzyszenia. Prezes Józef Bryll wręczył Panu Profesorowi, przyznany przez kapitułę Medal MICKIEWICZ – PUSZKIN wraz z Dyplomem Honorowym.

Drugi dzień Dni to prezentacje kulturalne przygotowane przez studentów turkologii i uczących się w Poznaniu studentów Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al.-Farabi z Ałmaaty. W Instytucie Wschodnim jest czynna wystawa fotografi z podróży po Kazachstanie autorstwa Sabiny i Wawrzyńca Kuców.

Poziom naukowy i organizacyjny wydarzenia pozwala mieć nadzieję, że w następnym roku odbędą się II Poznańskie Dni Kazachstanu. Warto takie inicjatywy podtrzymywać i pomagać je organizować. Są one znakomitym przykładem współpracy dobrosąsiedzkiej.