PODSUMOWANIE XX MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO DOBRA 2020

XX Międzynarodowy Plener Malarski zorganizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa oraz Gminę Strzeleczki odbył się w miejscowości Dobra na Opolszczyźnie na przełomie lipca i sierpnia. Plener był w głównej mierze finansowany przez Gminę Strzeleczki przy współudziale Samorządu Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Ponieważ plener jubileuszowy, więc plany organizacyjne były duże, niestety pandemia pokrzyżowała częściowo zamierzenia organizatorów. W plenerze wzięło udział 22 stacjonarnych uczestników (w tym 5. artystów działaczy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód) oraz 11 uczestników dochodzących. Również obsada międzynarodowa była znacznie skromniejsza niż w ubiegłych latach, wśród uczestników znaleźli się reprezentanci Czech, Rosji i Ukrainy. Czechy reprezentował Józef Drong, Ukrainę Natalia Nosova a Rosję Nadia Siemek oraz Tatiana Cybulska.

Plener został zapoczątkowany i przez 17 lat prowadzony przez śp. Adama Zbiegieni – prezesa ZPAP-PSU oddz. w Opolu przy współpracy z poprzednim wójtem Strzeleczek panem Bronisławem Kurpielą. Obecnie jest kontynuowany przez nowe władze ZPAP-PSU oraz nowe władze Strzeleczek.

Sprzyjające warunki bytowe, piękne pejzaże oraz liczne obiekty zabytkowe godne uwagi sprawiły, że wielu artystów chętnie powraca do Dobrej, stale znajdując tutaj tematy godne zainteresowania i pędzla.

Pogoda podczas pleneru była wymarzona, uczestnicy pracowali intensywnie przez 10 dni i powstało wiele prac w różnorodnych technikach malarskich i technikach łączonych, z czego 53 obrazy były pokazane na wystawie poplenerowej w Domu Kultury w Strzeleczkach.

Plener jest dla artystów okazją do integracji różnorodnych środowisk artystycznych, wymiany doświadczeń oraz spotkań towarzyskich tym razem zbiegły się z jubileuszowymi urodzinami wójta Marka Pietruszki. Z tej okazji jubilat został obdarowany przez artystów pięcioma swoimi portretami i jedną karykaturą. Spotkanie uświetnił koncert poezji śpiewanej autorstwa i w wykonaniu Wojciecha Idzika, któremu akompaniamentem perkusyjnym towarzyszył Mirosław Zakrzewski.

Podsumowaniem pleneru była wystawa poplenerowa w Domu Kultury w Strzeleczkach uroczyście zainaugurowana wernisażem.

Podczas wernisażu Wójt Strzeleczek został uhonorowany medalem Mickiewicz- Puszkin, przyznanym przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód za OSOBISTY WKŁAD I ZAANGAŻOWANIE W BUDOWANIU POPRZEZ KULTURĘ W SERDECZNEJ ATMOSFERZE DOBROSĄSIEDZKICH STOSUNKÓW Z KRAJAMI WSCHODNIMI I ZACHODNIMI.

Medal w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i jednocześnie Przewodniczącego Kapituły Józefa Brylla wręczył Eugeniusz Brudkiewicz Wiceprezes Zarządu Krajowego Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w asyście Anny Marii Rogowskiej – Członka Zarządu Oddziału oraz Urszuli Serafin Noga – Laureatki tegoż Medalu.

Z tej okazji Eugeniusz Brudkiewicz przypomniał w krótkim wystąpieniu 50-letnie kontakty z pomysłodawcami, organizatorami i artystami wielu Plenerów Malarskich zorganizowanych na Opolszczyźnie, a w 28. ostatnich latach z udziałem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w zakresie organizacyjnym i wsparciu finansowym.

Uczestnicy pleneru kwiatami podziękowali organizatorom Wójtowi Gminy Strzeleczki i prezesowi ZPAP-PSU Andrzejowi Lachowi pełniącemu również funkcję komisarza pleneru. Na koniec nastąpiła krótka część artystyczna: swoje wiersze tematycznie związane z Dobrą i okolicami recytowali goście specjalni swoją twórczość Jan Szczurek i Jerzy Stasiewicz. Dla gości wernisażu wystąpili również plenerowicze z poezją śpiewaną autorstwa Wojciecha Idzika oraz wesołymi kupletami na temat uczestników pleneru oraz zabawnych plenerowych wydarzeń. Potem goście mogli zapoznać się z plonem pleneru, a podczas zwiedzania towarzyszyli im muzycznie Wojtek Idzik i Mirosław Zakrzewski.

Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w Dobrej, bo Dobra jest Dobra na wszystko.