XVII Noc Nietoperzy

Tegoroczna impreza zwana Nocą Nietoperzy organizowana jest pod hasłem „Nietoperz – Przyjaciel człowieka”. „Noc Nietoperzy”, jak co roku organizowana jestprzez oddział podkarpacki SWP-W przy udziale wielu instytucji w tym Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego jest Stanisław Jucha.

W ramach tegorocznej XVII Nocy Nietoperzy przygotowaliśmy różne przedsięwzięcia edukacyjne kierowane do młodzieży i dorosłych w tym konkursy, wystawy, wykłady i spotkania panelowe dotyczące nietoperzy i sposobów ich ochrony z naukowcami z Polski, Ukrainy, Rumunii oraz Włoch.

Jak w zeszłym rok wraz z imprezą organizowany jest konkurs pod tytułem „Nietoperz da się lubić”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce związanej z nietoperzami, ich siedliskami, zimowymi i letnimi miejscami schronienia.

Na zwycięzców komkursu czekają cenne nagrody.

Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.