WSPÓLNE CELE-WSPÓLNE DZIAŁANIE

Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Podkarpacka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy postanowiły zawrzeć umowę. Umowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w którym działa OHP. Owocem tego porozumienia będą wspólnie organizowane obozy młodzieżowe i praktyki zawodowe. Tekst dokumentu przedstawiam w załączeniu.