Publikacja: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji

W grudniu 2014 ukazał się tom naukowy zawierający materiały z międzynarodowej konferencji Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, zorganizowanej w dniach 7-8 października 2013 r. przez Uniwersytet Opolski oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
Redakcji naukowej dokonali pracownicy Instytutu Slawistyki UO: prof. dr hab. Wanda Laszczak, dr Daria Ambroziak, dr Brygida Pudełko oraz dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk.
W publikacji ukazały się artykuły badaczy z Polski, Rosji, Węgier, Ukrainy, Białorusi i Włoch, którzy ukazują zagadnienie tożsamości kobiety w różnych kulturach i epokach. Możemy tam znaleźć teksty w kilku językach: polskim, angielskim, rosyjskim i bośniackim.
Prof. Wanda Laszczak charakteryzuje ten tom naukowy w następujący sposób:
Książka „Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji” powstała w czasach, w których toczy się walka o globalną kulturę równości. […] Profil zamieszczonych w książce publikacji na charakter interdyscyplinarny, integrujący badaczy różnych dyscyplin naukowych z dziedziny humanistyki, legitymujących się warsztatem badawczym literaturoznawcy, historyka, historyka sztuki, językoznawcy, historyka Kościoła prawosławnego czy kulturoznawcy. Najliczniej prezentuje się grupa literaturoznawcza, w której dominują rusycyści, ale obok nich głos zabierają specjaliści z zakresu literatury angielskiej, francuskiej, ukraińskiej, polskiej, węgierskiej, niemieckiej, białoruskiej.

Tom zawiera ponad 50 referatów zebranych w 7 obszarów tematycznych:
On i ona;
Od patriarchalizmu do feminizmu i postfeminizmu;
Szkice do portretów literackich;
Warsztat, styl, dyskurs typologiczny;
Dom, wychowanie, profesja;
Antropologia, wiara, sacrum;
Językowe obrazy kobiecości.

Wysoki poziom naukowy i edytorski publikacji budzi uznanie. Gratulujemy autorom i zachęcamy do lektury.

Opis pozycji:
Autor: Laszczak Wanda, Ambroziak Daria, Pudełko Brygida, Wysoczańska-Pająk Katarzyna (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-632-2 ISSN:
Format: B5 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 580 Oprawa twarda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego