Piękny Jubileusz

Z okazji 90-tych urodzin naszego wybitnego działacza – Bolesława Kapitana, w dniu 28 września 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Warszawie, odbyło się uroczyste spotkanie. W spotkaniu, któremu przewodniczył prezes  SWP-W, uczestniczyli członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia i SWP-R, Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Zagranicznych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przyjaciele i koledzy Jubilata. W czasie spotkania przedstawiono bogaty życiorys B. Kapitana, który przez dwie kadencje sprawował funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego , Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, był Posłem na Sejm, Konsulem Generalnym w Leningradzie, działaczem Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego. Jest też autorem licznych monografii i ponad 300 poważnych artykułów. Uczestnicy spotkania podzielili się wspomnieniami z okresu współpracy z Jubilatem i wręczyli mu pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej   i serdecznej atmosferze.