Rozmowa o lubelskich inicjatywach

22 września członkowie kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek, uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Oddziału Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Prezes Oddziału. W słowie wstępnym, otwierającym zebranie Ksiądz Profesor omówił dokonania Oddziału Stowarzyszenia w mieście i  województwie. Poinformował o pomocy uchodźcom z Ukrainy osiadłym na Ziemi Lubelskiej, jakiej udzielili mieszkańcy  miasta i okolic. Zwrócił także uwagę na konieczność dalszego udzielania wsparcia dla potrzebujących. Poprosił członków Zarządu o przedstawienie swoich propozycji i sugestii co do działań oddziału w najbliższym czasie. Obecni na spotkaniu członkowie zgłosili wiele wartościowych i merytorycznych  inicjatyw, które mogą posłużyć jako inspiracja dla innych oddziałów.  Dotyczyły głównie  usystematyzowania dalszych działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, między innymi w zakresie nauki języka, opieki medycznej oraz psychologicznej, a także szeroko pojętej pomocy. Rozważano możliwość podjęcia rozmowy o wspólnej historii. Prezes J. Bryll w dyskusji docenił inicjatywy oddziału lubelskiego, uznając że to spotkanie jest zaczątkiem dalszych dyskusji i rozmów w Stowarzyszeniu. Nowe inicjatywy będą uzupełniały i poszerzały ofertę programową SWP-W po pandemii  i zaistniałej sytuacji spowodowanej wojną za wschodnia granicą.