Stypendyści Programu Kirklanda i Kirkland Research w Opolu!

Opolski Oddział Wojewódzki SWP-W 27.09.2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej gościł stypendystów im. Lane’a Kirklanda, którzy przyjechali do Polski na rok z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadźykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Członkowie Zarządu Oddziału: Prezes Daria Ogon, członek Prezydium Michał Jakubik, Paulina Panic oraz Natalia Szaramet i Prezes Honorowy SWP-W Eugeniusz Brudkiewicz przywitali ich na Śląsku Opolskim kołoczem i krótką prezentacją o regionalnych zwyczajach oraz o działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Zprezentowano również wydaną przez SWPW dwujęzyczny informator „Witamy na Śląsku Opolskim”. 

Młodzi naukowcy (41 osób) przebywali w Opolu w ramach orientacji i integracji w dniach 21-30 września, po czym wyjechali do swoich docelowych uczelni w całej Polsce. W trakcie swojego pobytu brali udział w lekcjach języka polskiego, wykładach związanych z historią Polski i Śląska, które prowadził dla nich nasz członek Michał Jakubik, licznych warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami władz oraz organizacji NGO, a także zwiedzali Opole i Opolszczyznę. Organizatorami była nadzorująca program stypendialny im. Lane’a Kirklanda Fundacja Liderzy Przemian oraz absolwentka stypendium Kirklanda  prof. UO Antonina Kalinichenko. 
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości z organizatorami i uczestnikami!
Życzymy im powodzenia i samych pozytywnych doświadczeń podczas tej naukowej przygody w Polsce!