Pamiętamy o żołnierzach 

Z okazji 77 rocznicy powstania Odrodzonego Ludowego Wojska Polskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie zebrały się, w dniu 21 lipca 2021 r, delegacje organizacji Kombatanckich i Weteranów Wojska Polskiego oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń. Występujący Weterani przedstawili wkład Żołnierza Polskiego w wyzwoleniu ziem polskich i oddaną ogromną daninę krwi w czasie walk z hitlerowcami na szlaku bojowym od Lenino do Berlina. Wszystkie delegacje złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza, w tym winiec od Federacji Rosyjskiej złożył  Ambasador Sergiej Andrejew w towarzystwie Attache Wojskowego płk. Aleksandra Sitnikowa. Wieniec złożyła także uczestnicząca w uroczystości delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.