Otwarcie wystawy „70 lat naszego ruchu na Dolnym Śląsku”

W dniu 8 grudnia 2015 r. w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej działalności Stowarzyszenia obejmującej okres od listopada 1945 roku do chwili obecnej. Wystawa ta została nazwana „70 lat naszego ruchu na Dolnym Śląsku”. W jej otwarciu wzięło udział wielu gości. Swoją obecnością zaszczycili między innymi: Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej z Poznania Mr. Andrey Yakovlev, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, gospodarz regionu Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, prezesi Oddziałów SWP-W z Wałbrzycha Leszek Solarek i Andrzej Kempa oraz z Legnicy Kazimierz Hałaszyński i dr Ryszard Pękała, członkowie organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem i jego sympatycy. Na wstępie prezes Oddziału Andrzej Mordel przywitał wszystkich zebranych , przeczytał otrzymane listy gratulacyjne z okazji jubileuszu, które wpłynęły od: Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanitarnej z Sankt Petersburga, Związku Ormian Adżarii z Batumi, Pani Poseł Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg. Swoje listy gratulacyjne osobiście przekazali od: Urzędu Marszałkowskiego dr Tadeusz Samborski, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Dolny Śląsk płk (s) mgr Krzysztof Majer, Stowarzyszenia Porozumienie Wschód-Zachód Błażej Zając. W dalszej części wystąpienia ustosunkował się do materiałów zaprezentowanych na wystawie, które zostały wyeksponowane w trzech salach. Ważnym elementem wystawy są materiały poświęcone współpracy z takimi organizacjami jak: Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Teatr „Zielona Latarnia”, Stowarzyszenie POKOLENIA, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA), Cerkiew Prawosławna, Klub RODACY, Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej, Rosyjska Chrześcijańska Akademia Humanitarna z Sankt Petersburga, Związek Ormian Adżarii z Batumi, Związek Ormian z Wrocławia, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Ukraińców we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Andrzej Sasak Agencja Reklamowa Sand Press Photo, Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach, Klub Muzyki i Literatury, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” , Stowarzyszenie „PIANO-ART”, Stowarzyszenie „KURSK” oraz inne. W krótkim wystąpieniu dr Tadeusz Samborski podkreślił duży wkład Stowarzyszenia oraz osobiście prezesa Andrzeja Mordela w budowanie więzi pomiędzy Polakami a mieszkańcami zza wschodniej granicy. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Krajowego SWP-W Józef Bryll. Podkreślił, że Oddział Dolnośląski SWP-W jest jedynym w Polsce, który podjął się organizacji wystawy obejmującej działalność od TPPR po SWP-W. W dowód wdzięczności i uhonorowania działalności w Stowarzyszeniu, wręczył medale „Mickiewicz-Puszkin” czterem działaczom Oddziału Dolnośląskiego: dr. inż. Januszowi Fuksie, Stanisławowi Janikowi, Wojciechowi Pruchniewiczowi oraz Mieczysławowi Gawłowi. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu pogratulował organizacji wystawy, podziękował za zaproszenie i pokreślił duży wkład Oddziału Dolnośląskiego w budowanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. Miłym końcowym akcentem części oficjalnej było wystąpienie mgra Jana Zacharskiego z fraszkami. Spotkanie stało się też okazją do przekazania przez kol. Krzysztofa Majera darowizn do ekspozycji Izby Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie . W spotkaniu uczestniczyło jeszcze wiele osób, reprezentujących organizacje z nami współpracujące, m.in. Ludmiła Rydzanicz prezes Stowarzyszenia Prawosławnego im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przewodnicząca klubu „RODACY” Tatiana Borycka, aktorzy teatru „Zielona Latarnia”, prezesi Stowarzyszenia „POKOLENIA” dr Włodzimierz Sokoła i Wiesław Sowała i inni.