Spotkanie z gośćmi z Iżewska

2 grudnia w „Domu Przyjaźni” odbyło się robocze spotkanie z delegacją organizatorów I Międzynarodowego Forum Gospodarczego „Iżewska-Invest” w Udmurckiej Autonomicznej Republice Federacji Rosyjskiej.
Trzyosobowej delegacji przewodniczył Maksym Liutin – rektor Akademii Rozwoju Republiki. W spotkaniu uczestniczył z-ca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce Jewgeni Szulika. Na spotkanie przybyli polscy przedsiębiorcy, działacze gospodarczy, przedstawiciel Forum Gospodarczego w Krynicy, organizatorzy targów i wystaw. Obecni byli także przedstawiciele kierownictw SWP-R i SWP-W.
Po wystąpieniach wprowadzających M. Liutina i J. Szuliki wywiązała się ożywiona dyskusja potwierdzająca duże zainteresowanie naszych przedsiębiorców nawiązywaniem współpracy z firmami z Iżewska i regionu. Goście z Udmurcji sygnalizowali chęć współpracy w branżach: metalurgicznej, budowlanej, przemysłu lekkiego, rolno-spożywczej i rozwiązań IT (technologii informacyjnych). Rosyjscy goście zachęcali do udziału w planowanym w dniach 5-7 kwietnia 2016 r. Forum, które będzie dobrą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do współpracy handlowej czy nawet inwestycji. W trakcie dyskusji zadań wiele szczegółowych pytań i zgłoszono kilka konkretnych propozycji. Była to także okazja do wymiany poglądów na temat aktualnego stanu dwustronnej polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej, która po 3 kwartałach br. wykazuje 41% spadek polskiego eksportu (liczonego w USD), co niewątpliwie utrudnia podejmowanie decyzji o inwestowaniu w Rosji.