OPOLSKI AKCENT MALARSKI NA MIĘDZYNARADOWYM SYMPOZJIUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ART. AKVANI 2019” W GRUZJI

W dniach od 27 czerwca do 6 lipca b. r. roku w Trzecim Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Współczesnej „Art Akvani 2019” zorganizowanym przez malarza Dawida Kapiashvili w Gruzji nad jeziorem Bazaleti uczestniczyła Ludmiła Małgorzata Sobolewska, długoletnia zasłużona działaczka SWPW, malarka, poetka, dziennikarka, organizatorka licznych przedsięwzięć kulturalnych, laureatka nagród Marszałka Województwa Opolskiego i medalu Mickiewicz-Puszkin.  Sympozjum odbywało się pod nazwą „Gruzja, kolebką wina” i miało charakter międzynarodowego interdyscyplinarnego pleneru, w którym uczestniczyli artyści z Gruzji, Rosji, Polski, Włoch, Ukrainy i Egiptu. Uczestnicy prezentowali różne dyscypliny sztuki: kowalstwo artystyczne, florystykę, malarstwo, ceramikę i rzeźbę. W trakcie pobytu w niezwykłym obiekcie, jakim jest rezydencja Dawida Kapiashviliego, której stylizowana na średniowieczny zamek architektura już dostarczała uczestnikom wielu wrażeń, braliśmy udział w święcie, które zgromadziło utalentowanych Gruzinów – dziecięcy zespół taneczny, prezentujący tradycyjne tańce gruzińskie, grupę rekonstrukcyjną, która dała pokaz walki z użyciem białej broni oraz męski chór wykonujący stare gruzińskie pieśni. Uroczystość na zamku Dawida niewątpliwie dała wyraz aspiracjom organizatora, który uczynił ze  swojego domu artystyczną enklawę. W trakcie pobytu na sympozjum artyści intensywnie pracowali nad dziełami związanymi tematycznie z hasłem przewodnim inspirowani miejscową legendą zapisaną  w wierszu wielkiego  pisarza gruzińskiego, wybitnego działacza społecznego drugiej poł. XIX wieku (1837 – 1907) Ilia Czawczawadze:

Jezioro Bazaleti

Na dnie jeziora Bazaleti,

Jak mówią złota jest kołyska,

A wokół niej już od stuleci

Kwitnący sad pod wodą błyska.

Ten sad zielony nieustannie

Nigdy nie traci swej urody,

Choć płynie czas nieubłaganie,

Nie zmienia sadu w głebi wody.

Nie może zniszczyć tej zieleni

Żar ni wiew chłodu bezlitosny

I wśród słonecznych sadu cieni

Panują ciągle prawa wiosny.

(fragment tł. Igor Sikirycki)

Legendę poznał poeta zapewne pełniąc funkcję rozjemcy ziemskiego i sędziego w prowincjonalnym miasteczku Duszeti, które znajduje się w odległości około pięciu kilometrów od jeziora Bazaleti. Był czołową postacią życia literackiego i społecznego. Wraz z nim wszedł do historii Gruzji Akaki Cereteli (1840 – 1915), poeta i działacz społeczny, twórca współczesnego języka gruzińskiego i jeden z pierwszych przedstawicieli ruchu narodowo-wyzwoleńczego, autor wiersza Suliko, którego tekst stał się słowami popularnej pieśni. Pomnik obu literatów i działaczy społecznych możemy zobaczyć wędrując reprezentacyjną ulicą Tibilisi im. Szoty Rustaweliego, największego poety gruzińskiego, autora poematu Rycerz w tygrysiej skórze.

 Wieczory „ Art Akwani 2019” wypełniane były warsztatami pod nazwą „Masterclass”, w trakcie których gruzińscy gospodarze dawali pokaz umiejętności w poszczególnych dziedzinach i technikach artystycznych: metaloplastyce, ceramice czy malarstwie abstrakcyjnym. Prezentacjom towarzyszył dyskusje do późnej nocy przy winie, które na tych terenach jest uprawiane podobno od 8000 lat. Wyraz tej długiej historii produkcji wina w ciekawy sposób w swej rzeźbie dał Zaza Tsulukidze, a Ludmiła Sobolewska w obrazach akrylowych. Uczestnicy sympozjum zostali zabrani na wycieczkę do pierwszej stolicy Gruzji Mcchety, gdzie zwiedzali sobór katedralny Sweti Cchoweli z XI wieku,  oraz podziwiali z punktu widokowego miejsce, w którym rzeka Aragawa uchodzi do  Kury. Sympozjum zakończono uroczystym wernisażem i poczęstunkiem okraszonym gruzińskimi pierożkami khinkali.