Uroczystość w „Domu Przyjaźni”

16 lipca w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej odbyła się uroczystość wręczenia honorowej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanej pani Monice Grajewskiej przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego. W uroczystości  uczestniczyli; kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i zaproszeni goście. Słowa powitania skierował do uczestników prezes Stowarzyszenia Józef Bryll a  sylwetkę wyróżnionej przedstawił w laudacji ks. prof. dr hab. Edward Walewander – prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W. Oddział  w Lublinie był inicjatorem wniosku o nadanie odznaki pani Monice Grajewskiej, która jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Ostatnio została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi za swoją działalność artystyczną i kulturalną. Bogata działalność artystyczna  odznaczonej nacechowana jest patriotyzmem, przywiązaniem do wartości religijnych i tradycji polskiej wyrażanej w całokształcie jej dorobku artystycznego. Angażuje się w różne akcje pomocowe kierowane do młodzieży. Szczególnie bliscy jej sercu są młodzi Polacy na Wschodzie. Wystąpienia uczestników uroczystości i pani Moniki stworzyły  wspaniały klimat jej przebiegu.  Serdecznie gratulujemy pani Monice Grajewskiej wyróżnienia  i życzymy dalszych sukcesów.