Ogólnopolski Konkurs ” Wiedza o Rosji „

Z inicjatywy Kierownictw Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego we współpracy z Fundacją Rosyjsko – Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia, Ałtajskim Państwowym Uniwersytetem, Stowarzyszeniem Polonia „Dom Polski” w Barnaule i Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury przeprowadzony został finał Konkursu „Wiedza o Rosji”, który odbył się 19 maja br. w „Domu Przyjaźni”. Przystąpiło do niego  74 studentów z 17 polskich państwowych wyższych uczelni. Najliczniej reprezentowane były Uniwersytety z Warszawy, Gdańska, Rzeszowa, Krakowa- Jagielloński i Pedagogiczny, Białegostoku, Zielonej Góry, Poznania, Torunia, Siedlec i Akademia im. J. Długosza z Częstochowy.

Uczestnicy konkursu  mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 60 pytań w czasie 80 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali 1 punkt. Pytania dotyczyły zagadnień ogólnych, w tym ustrojowych, geografii i środowiska, kultury i nauki. Test konkursowy uznano za trudny. Opracował go zespół składający się z wybitnych znawców Rosji. Prace  konkursowe oceniało 15 osobowe Jury pod kierownictwem prof. dr hab. Artura Kijasa z Poznania. Mimo dość krótkiego okresu na przygotowanie się do  konkursu/ około 1,5 miesiąca/, zdający wykazali się dużą wiedzą i znajomością Rosji. I tak 22% zdających uzyskało powyżej 50 punktów, 56% uzyskało od 40 do 49 punktów i 22% powyżej 32 punktów. Jury zakwalifikowało 10 osobową grupę studentów na bezpłatny wyjazd do Moskwy i Ałtajskiego Kraju we wrześniu 2017 r., na okres 10 dni. Jest to forma nagrody dla zwycięzców konkursu. Są to studenci Uniwersytetu Warszawskiego/ najliczniejsza grupa/, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Białostockiego i Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy.

Będą Oni reprezentowali nasz kraj w licznych konkursach i festiwalach oraz będą uczestniczyli w realizacji projektu „Warszawska jesień w Ałtaju”.

Gratulujemy!