Zakończenie Ałtajskiej wiosny w Warszawie

20 maja 2017 r. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, nastąpiło uroczyste zakończenie pierwszej części Projektu „Ałtajska wiosna w Warszawie”. Na uroczystość przybyli członkowie delegacji z Ałtaju na czele z Wandą Jarmolińską – Prezesem Stowarzyszenia Oświatowo- Kulturalnego „Dom Polski” w Barnaule, członkowie Kierownictwa SWP-W i SWP-R z Jerzym Smolińskim, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego prof. Ludmiłą Szypielewicz, pracownicy i członkowie Kierownictwa RONiK – Igorem Żukowskim i Andrejem Potiomkinem, członkowie i sympatycy obu naszych  Stowarzyszeń.

W czasie spotkania goście z Rosji przedstawili wysoką ocenę przygotowania i realizacji Projektu. Przekazali członkom naszego Komitetu Organizacyjnego specjalne Dyplomy i wyróżnienia, wyrazili zainteresowanie kontynuacją współpracy z naszymi Stowarzyszeniami. W. Jarmolińska stwierdziła, iż władze Ałtaju, Uniwersytet w Barnaule i członkowie „Polonii” oczekują przybycia do Ałtaju laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Wiedza o Rosji” dla studentów polskich wyższych uczelni we wrześniu 2017r., w celu uczestniczenia w realizacji drugiego etapu Projektu „Warszawska jesień w Ałtaju”. W. Mastierow z Fundacji Rosyjsko- Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia w swoim wystąpieniu zgodził się z przedstawionymi pozytywnymi ocenami przebiegu „Ałtajskiej wiosny w Warszawie” i zwrócił uwagę na dobrą organizację. „Konkursu wiedzy o Rosji”/ 19 bm w „Domu Przyjażni/, zwłaszcza dobrą frekwencję i wysoki poziom wiedzy uczestników.  Podkreślił, iż strona rosyjska przywiązuję dużą wagę i starannie przygotowuje do „Sympozjum Kultury polskiej i rosyjskiej”, które odbędzie się w Warszawie, w październiku 2017r. Organizatorem tego przedsięwzięcia ze strony polskiej będą: SWP-W, SWP-R i UW.