Ałtajska wiosna w Warszawie

Organizatorami i realizatorami wspólnego polsko-rosyjskiego projektu „Ałtajska wiosna w Warszawie” byli Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja oraz Uniwersytet Warszawski. Stronę rosyjską reprezentowali: Fundacja Rosyjsko – Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia, Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Dom Polski” w Ałtajskim Kraju, Ałtajski Państwowy Uniwersytet i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury. Z tej okazji z 5-cio dniową wizytą w Warszawie przebywała Delegacja w składzie: Wanda Jarmolińska – Przewodnicząca „Polonii”, Lidia Dmitriewa – profesor Ałtajskiego Państwowego Uniwersytetu i Walery Mastierow – rzecznik prosowy Fundacji Rosyjsko – Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

Delegacja spotkała się z Kierownictwami naszych Stowarzyszeń, uczestniczyła w uroczystości otwarcia w RONiK  „Ałtajskiej wiosny w Warszawie”, w czasie której wystąpił Zespół artystyczny „Rodnik” oraz Wanda Jarmolińska  z programem „Magia Ałtaju”. Goście z Rosji przebywali w Mińsku – Maz., spotkali się ze studentami na UW,  przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego, zwiedzili Warszawę i Warszawskie Targi Książki. W czasie spotkań prezentowali film o Ałtaju i wystawę twórczości ludowej. Pobyt Delegacji pozwolił lepiej poznać ten piękny,  ciekawy i bogaty region Rosji. Z rewizytą do Ałtajskiego Kraju w wrześniu 2017 r uda się delegacja studentów i  działaczy naszych Stowarzyszeń, która będzie uczestniczyła w projekcie „Warszawska jesień w Ałtaju”.