Od Kontaktów do kontraktów. Polscy przedsiębiorcy bliżej gospodarek krajów Azji Centralnej.

6 listopada w Domu Przyjaźni Marszałkowska 115 w Warszawie miało miejsce spotkanie polskich przedsiębiorców z dyplomatami  Kazachstanu i Uzbekistanu zajmującymi się promocją gospodarek swoich państw. Spotkanie, które jest już kolejnym poświęconym sprawom nawiązywania kontaktów gospodarczych z rozwijającymi się krajami Azji Centralnej. Gospodarki te wkraczają na światowe rynki ze swoimi dużymi możliwościami surowcowymi jak i demograficznymi. Spotkanie otworzył Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód a moderował Janusz Piechociński Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Polska Azja. Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce reprezentowała Radca Larysa Jumagoiewa a Ambasadę Republiki Uzbekistanu w Polsce reprezentował Radca Mirzokhid Alikulov.  Polscy przedsiębiorcy między innym ze sfer: logistyki, transportu i handlu byli zainteresowani  możliwością wskazania do kontaktów odpowiednich partnerów. Uczestnicy spotkania  odnieśli się pozytywnie do inicjatywy organizatorów spotkania.