Prof.   dr hab. Henryk Jan Bednarski 

W wieku 89 lat zmarł prof. dr hab. HENRYK JAN BEDNARSKI – naukowiec, polityk, publicysta, działacz społeczny. Wieloletni przewodniczący naszego Stowarzyszenia. Założyciel i pierwszy przewodniczący Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina. Za zasługi w działalności i rozwoju Towarzystwa wyróżniony nadaniem tytułu Honorowego Prezesa
STP-U.  Henryk Bednarski urodził się w 1934 roku w mazowieckiej wsi Małkinia Górna. Wybrał misję nauczyciela na swoją życiową drogę. Przez wiele lat działał w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej, dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu  Nauk Społecznych. Zdobywał kolejne stopnie naukowe – w 1971 roku doktora nauk humanistycznych, po pięciu latach habilitację i w 1984 roku – tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Związany z różnymi organami państwa w dziedzinie edukacji i oświaty był autorem ponad 100 rozpraw naukowych i publicystycznych z zakresu funkcjonowania współczesnych rodzin wiejskich, sytuacji i społecznej roli kobiet rolniczek, aspiracji zawodowych uczniów szkół rolniczych, roli inteligencji na wsi. Wielce zasłużył się dla działalności i  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cześć Jego pamięci !