Święto odzyskania Niepodległości

Najważniejszy dzień dla każdego Polaka

11 listopada był końcem, ale i początkiem – ogromną zmianą! Wywalczoną przez ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, ale połączonych celem, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

Przy tak doniosłej okazji jaką jest 105 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości warto sobie przypomnieć trochę historii tamtego czasu. 10 XI 1918 r. do Warszawy powrócił z niemieckiego więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rada Regencyjna przekazała mu 11 listopada władzę wojskową, a po trzech dniach całokształt władzy w państwie. Po tych aktach został utworzony urząd naczelnika państwa, który objął Piłsudski. Ignacy Daszyński podporządkował Piłsudskiemu Tymczasowy Rząd Ludowy powstały 7 listopada w Lublinie. Od tych zdarzeń rozpoczęło się organizowanie niepodległego
państwa. Powstające państwo polskie spotkało się z chłodnym lub obojętnym przyjęciem ze strony otaczającego świata. Początki były bardzo trudne, nowa Polska zabiegać musiała o międzynarodowe uznanie oraz o wytyczenie granic. Potem zaś walczyć o wolność, a po jej stracie wywalczać ją na nowo. Bo tak już jest, że polską drogę do wolności krzyżami się znaczy.

Na kalendarzowej mapie Polski jest wiele dat upamiętniających dzieje Narodu Polskiego, które na zawsze wpisały się w kształtowanie państwowości. W tych dniach swój wzrok i pamięć kierujemy ku wspomnieniom dokonań narodu na przestrzeni wielu okresów historycznych Polski i w różnych zakątkach kraju. Przypominamy sobie również, że my – Polacy – stanowimy ponad 60 milionowy naród. Skomplikowane dzieje Polski bowiem, a zwłaszcza splot wydarzeń ubiegłego stulecia – przesiedlenia, zmiany granic, deportacje, repatriacje, opuszczenie Polski z przyczyn politycznych, emigracja zarobkowa w czasach obecnych sprawiły, iż ponad 20 milionów naszych rodaków żyje poza granicami Polski. Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Tegoroczne obchody świętowaliśmy wspólnie wszystkimi Polakami. W całym kraju składano kwiaty przy miejscach pamięci narodowej, odbywały się uroczyste nabożeństwa, koncerty pieśni patriotycznych i recytacji poezji, parady grup rekonstruktorów wydarzeń historycznych, przemarsze oraz imprezy sportowe, a wszystkim tym imprezom towarzyszyła powaga i uroczysty nastrój. Ulice, domy, i budynki użyteczności publicznej udekorowano flagami biało-czerwonymi. Jak zadbać aby takiego nastroju i powagi w odpowiedzialności za państwo, za naszą Ojczyznę nie popsuć?