Od kontaktów do kontraktów

W  dniu 7 czerwca 2024 roku na Marszałkowskiej 115 odbyło się kolejne spotkanie związane z realizacją zadania „Od kontaktów do dobrych kontraktów”. Z inicjatywy Izby Przemysłowo Handlowej Polska – Azja przy współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód, polscy przedsiębiorcy spotkali się z Jego Ekscelencją Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Uzbekistanu  Amirsaidem Agzamkhodjaevem oraz delegacją przedsiębiorców z rejonu ałciarskiego w obwodzie fergańskim. Gości powitali prezes Józef Bryll i prezes Izby Janusz Piechociński, który także przedstawił aktualne problemy wynikające ze współpracy Polski z Uzbekistanem. JE Ambasador w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości współpracy firm z Uzbekistanu z polskimi przedsiębiorstwami.

Podczas spotkania zaprezentowany został także Rejon Ałciarski. Omówiono problemy i przeszkody we współpracy oraz oczekiwania związane z przygotowywaną wizytą delegacji polskich przedsiębiorców w Uzbekistanie.