Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej

W dniach 29.05 -02.06.2024 w Białymstoku odbywał się 43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Udział w charakterze wykonawców wzięło 15 chórów z Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Armenii, Węgier, Gruzji oraz Polski.

Inauguracja Festiwalu rozpoczęła  się od koncertu na którym wystąpiły: Kameralny Chór „Sofia” z Kijowa / Ukraina/, Kameralny Chór ” Concordia” oraz Chór ” Mus Arietes” w dn. 2024.05.29.

Od dn. 30.05 – 01.06.2024 chóry występowały przed jurorami.

Zakończenie Festiwalu odbyło się dn.2024.06.02 podczas ” Koncertu Galowego” na którym ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody. Jego motto – ” Chóralny wielogłos – Ektenia Pokoju”.

Jest to jedyny tego rodzaju Festiwal na świecie a o jego randze świadczy fakt, iż patronat artystyczny aż do śmierci sprawował i w nim uczestniczył Krzysztof Penderecki. Corocznie patronat sprawuję Prezydent Polski oraz Związek Kompozytorów Polskich.

Na zaproszenie organizatorów -Fundacji ” Muzyka Cerkiewna’ w Koncercie Inauguracyjnym oraz Koncercie Galowym wziął udział prezes Podlaskiego Oddziału SWP-W w Białymstoku – Witalis Kuryłowicz z małżonką.