Obradowało prezydium zarządu krajowego stowarzyszenia

Obradujące w dniu 10 września, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, prezydium rozpoczęło się minutą ciszy, dla upamiętnienia odejścia naszych wieloletnich działaczy: Tadeusza Filipowicza z Bydgoszczy i Stanisława Kluski z Łodzi.

Pierwszym punktem obrad była dyskusja nad Informacjami o działalności przygotowanymi przez prezesów naszych oddziałów w Elblągu i w Łodzi. Szczególną uwagę poświęcono Elblągowi, ze względu na fakt posiadania w tym mieście własnej siedziby, która zgodnie z postanowieniami Zarządu Krajowego powinna przynosić dochody dla całego Stowarzyszenia, a w wariancie minimalnym, pokrywać wszystkie koszty własne. Także w Łodzi mamy problemy finansowe, których rozwiązanie obiecał rozwiązać prezes oddziału Zbigniew Antoszewski.

Mecenas Andrzej Gryn złożył okresową informacje o stanie prac nad odzyskaniem praw do działki przy ul. Marszałkowskiej 115.

W kolejnych punktach prezydium przyjęło informacje o najważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu od poprzedniego posiedzenia, planie pracy na II półrocze oraz aktualnej sytuacji finansowej, a prezes Józef Bryll – poinformował zebranych o ważnych wydarzeniach i decyzjach, które miały miejsce od poprzedniego zebrania prezydium.